Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka on ammattikorkeakoulusta valmistuvien ammattilaisten pääasiallinen jatkokoulutusväylä. Tutkinnon laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Laajuus määräytyy AMK-tutkinnon laajuuden perusteella:

 • AMK-tutkinto 210 op -> YAMK-tutkinto 90 op
 • AMK-tutkinto 240 op tai 270 op -> YAMK-tutkinto 60 op.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella kestäen 1 - 3 vuotta. Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä syventäen opiskelijan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Opetus on maksullista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylemmät AMK-tutkinnot erottuvat kyseisen alan AMK-tutkinnosta ylempi AMK -liitteellä, esimerkiksi tekniikan alan ylemmän AMK-tutkinnon tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan korkeakoulututkintojen järjestelmässä yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut on siis kelpoinen hakemaan virkoja, toimia ja tehtäviä, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylemmän AMK-tutkinnon peruspiirteitä

 • Pääsyvaatimus:
  • AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kahden vuoden soveltuva työkokemus
  • 1.8.2020 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen vaaditaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan muutoin riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Lisäksi edellytyksenä on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen.
 • Tutkinnon laajuus riippuu AMK-tutkinnosta: 60 tai 90 opintopistettä
 • Suorittaminen: yleensä osa-aikaisesti työn ohessa kestäen 2-3 vuotta
 • Tutkinnon luonne: työelämälähtöistä, vaativaa asiantuntijakoulutusta
 • Opiskelutapa: monimuoto- tai verkko-opiskelua, jossa opiskelu ja työ sovitetaan yhteen integroiden oppimistehtäviä omaan työhön ja työyhteisön kehittämiseen
 • Opinnäytetyö: työelämää kehittävä soveltava tutkimus / kehittämistyö
 • Tutkinnon tuottama pätevyys: ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), kelpoisuus ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin

Ylempi AMK-tutkinto mahdollistaa jatko-opinnot yliopistojen lisensiaattitutkintoihin ja tohtorin tutkintoihin.