Tutkintotodistus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon saamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut opiskeluoikeusaikanasi tutkinto-ohjelmasi opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta annetaan tutkintotodistus, josta käy ilmi

  • suoritettavan tutkinnon ja tutkinto-ohjelman nimi
  • mahdollinen suuntautumisvaihtoehto
  • nimike, jota tutkinnon perusteella voi käyttää
  • opintojen keskeinen sisältö sekä
  • opinnäytetyön nimi.

Tutkintotodistusta haetaan hyvissä ajoin ennen opinto-oikeusajan päättymistä sähköisellä tutkintotodistushakemuksella (ks. Lomakkeet).

Valmistuvan opiskelijan muistilista Valmistuvan opiskelijan muistilista löytyy Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Avaa
 

Diploma Supplement

Todistuksen liitteenä saat maksutta englanninkielisen opintokortin ja Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Diploma Supplement sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta, opinnoista ja opintosuorituksista (Transcript of records) sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi).

Jyväskylän ammattikorkeakoulun mallit

Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (pdf)