Täydentävään osaamiseen sisältyy asetuksen määrittelemät vapaasti valittavat opinnot ja vaihtoehtoisia ammattiopintoja. Täydentävä osaaminen voi rakentua koulutusalojen rajoja ylittävistä monialaista opinnoista, esimerkiksi JAMKin Future Factory -opintotarjonnasta, Yritystehdas Oy:n tarjoamista yrittäjyysopinnoista, eri tutkinto-ohjelmien ydinosaamisen opintotarjonnasta, JAMKOn opintotarjonnasta, opiskelijahyvinvointia tukevista opinnoista, kielikeskuksen opintotarjonnasta sekä muualla suoritettavista opinnoista, kuten EduFutura- ja CampusOnline-opintotarjonnasta sekä kansainvälisessä vaihdossa suoritettavista opinnoista.

YAMK-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat mahdollistavat 60 op:een tutkinto-ohjelmissa täydentävää osaamista tuottavia opintoja vähintään 5 op ja 90 op:een tutkinto-ohjelmissa vähintään 20 op.

Täydentävää osaamista tuottavien opintojen tulee olla vähintään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opintoja. Opiskelijan tulee hyväksyttää päälliköllä opiskelusuunnitelmaansa etukäteen muut kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot ja niiden laajuudet.