Tuote- ja liikeideasta yritykseksi

 

YAMK Liiketoiminnan kehittämistyöpaja, 5 op

Opintojaksolla kehitetään omaa liiketoimintaa peruskäsitteiden, yrittäjyyden muotojen, verkostojen ja erilaisten kehittämistyömenetelmien avulla.

Kenelle?

Kaikille JAMKin YAMK (=ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon) opiskelijoille ja avoimen AMKin opiskelijoille.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Ajoitus: Kevät 2016, kolmas jakso Kesto: 7.1.-11.3. (vkolla 9 ei opetusta) Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan ASIOssa syksyllä 2015 tai tammikuun alussa 2016

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tulee tutuksi peruskäsitteet yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä ja erilaisista yrittäjyyden muodoista verkostoineen. Tutustumme perustettavien tai jo toiminnassa olevien opiskelijayritysten liiketoimintakonseptien suunnitteluun, toimialoihin sekä kilpailutilanteen kartoittamiseen. Opintojaksolla tehdään liikeidea-arviointia, harjoitellaan oman toiminnan myyntipuheen laatimista ja tehdään liikeideatestausta kokeiluineen.

Tavoitteena on löytää opiskelijoille yrityskummit ja vertaissparraajat oman liiketoiminnan edelleen kehittämiseen. Opintojakson sisältöä kohdennetaan alkukartoituksen jälkeen opiskelijoiden liiketoimintaideoiden ja kehityshaasteiden pohjalta.

Lisätietoja opintojaksokuvauksesta löytyy ASIOsta.

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Juha Hautanen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

YAMK Markkina- ja asiakasanalyysi, 5 op

Opintojaksolla opiskelija kehittää liiketoiminnan kannalta menestyksekästä uusasiakashankintaa sekä asiakashallintaa oman yritystoiminnan kehittämiseksi.

Kenelle?

Kaikille JAMKin YAMK (= ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon) opiskelijoille ja avoimen AMKin opiskelijoille.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Ajoitus: Syksy 2016, ensimmäinen jakso Kesto: Syyskuu-marraskuu 2016, tarkat päivämäärät ilmoitetaan keväällä 2016 Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan ASIOssa keväällä 2016 ja alkusyksystä 2016

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käydään läpi markkinoiden ja asiakkaiden tutkimiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät peruskäsitteet ja - menetelmät. Opiskelijat analysoivat oman liikeidean ja yritystoiminnan näkökulmasta millaista liiketoimintaa ja millaisia asiakkaita omalla liiketoiminta-alueella on löydettävissä sekä millaiset toimialan elinkaariodotukset ja asiakkuuksien elinkaaret tyypillisesti ovat. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uusasiakashankinnan ja lisämyynnin merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa myös analysoida asiakastietoa eri menetelmin ja kehittää siitä kannattavaa liiketoimintaa.

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Minna Tunkkari-Eskelinen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

YAMK Kasvuyrittäjyyden elementit, 5 op

Opintojaksolla kehitetään omaa liiketoimintaa vahvasti liiketoiminnan kasvunäkökulmasta.

Kenelle?

Kaikille JAMKin YAMK (= ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon) opiskelijoille ja avoimen AMKin opiskelijoille.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Ajoitus: Kevät 2017, kolmas jakso Kesto: Tammikuu-maaliskuu 2017, tarkat päivämäärät ilmoitetaan syksyllä 2016 Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan ASIOssa syksyllä 2016 tai tammikuussa 2017

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelijaa autetaan tunnistamaan oman yritystoimintansa kasvua edistävät vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Tavoitteena on, että opiskelija osaa puntaroida liiketoiminnan kasvunäkökulmia analyyttisesti tutkimistietoon ja monipuolisiin lähteisiin nojautuen omalla tai uudella toimialalla. Opintojaksolla pureudutaan oman yritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksiin kasvun generoimiseksi. Opintojaksolla tutustutaan myös toimialan elinkaarimalleihin ja ekosysteemeihin erilaisten verkostomallisten yhteistyömahdollisuuksien kautta.

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Hanna-Maija Kiviranta, etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

Esihautomo / Pre-Incubator, 5 cr

(In English: Scroll down)

Onko sinulla liikeidea tai innovaatio? Harkitsetko yrityksen perustamista?

Kenelle?

Kaikille JAMKin opiskelijoille valittavissa missä tahansa opintojen vaiheessa sekä avoimen AMKin opiskelijoille. Tarjolla myös henkilöstölle.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Kevätlukukaudella 2020 järjestettävät Esihautomo-toteutukset:

14.1.2020 alkaen tiistaisin (ei vko 9) 24.3. saakka, ilmoittautumiset Juha Sipilä etunimi.sukunimi(at)jamk.fi

5.3.2020 alkaen torstaisin klo 12:30-16 (in English) 14.5. saakka, ilmoittautumiset Riku Ojanperä etunimi.sukunimi(at)jamk.fi

18.3.2020 alkaen keskiviikkoisin klo 8:30-12:00 20.5. saakka, ilmoittautumiset Pasi Teräväinen, etunimi.sukunimi (at) jamk.fi

5.5.2020 alkaen klo 9-12:30 (muu aikataulu ja kertojen määrä vielä avoin), ilmoittautumiset Juha Sipilä etunimi.sukunimi(at) jamk.fi

Ilmoittautuminen: Päivitä ansioluettelosi sekä tee lyhyt kuvaus liikeideastasi ja lähetä ne kurssin yhteyshenkilölle (kts. yllä).

Kurssin sisältö

Kurssilla osallistuja pääsee kehittämään omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Pääroolia näyttelee osallistujan tekeminen ja aktiivisuus. Työpajojen teemoina ovat:  tuote-/palveluidean kuvaus, näkemykset potentiaalisista asiakkaista, alustava selvitys markkinatilanteesta, alustava kannattavuuslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma sekä omien yrittäjävalmiuksien kartoittaminen. Kurssi sisältö tarkennetaan ja painotetaan osallistujien liikeideoiden tarpeiden mukaan.

Opintojaksokuvaus:
ZZVZ0400 JAMK Esihautomo

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Riku Ojanperä, etunimi.sukunimi(at) jamk.fi

---------------------------------

Do you have a business idea or innovation? Are you considering setting up a company? Now you have an opportunity to develop your idea under the coaching of our experts!

APPLY NOW!

Workshop themes include: identification of one’s own entrepreneurial capabilities, description of the product/service idea, insight on potential customers, preliminary survey of the current market situation and preliminary profitability calculation and business plan.

The content of the course will be specified in greater detail and additional emphasis will be added in response to the participants’ business ideas. At the pre-incubator, you will have an opportunity to meet students from different fields and witness the development of the other participants’ business ideas as well! Additionally, we will practise the presentation of business ideas, known as pitching.

After the Pre-Incubator’s first phase students have different options:
1) Set up a business - Students will have the opportunity to continue the development of their business in the Business Incubator,
2) Further develop the business idea - Students will have the opportunity to continue in the Pre-Incubator’s second phase,
3) Abandon the business idea - Students will have the opportunity to continue in the Pre-Incubator with a new idea.

Schedule

Implementations in the spring term 2020:

1) On Thursdays starting at 13th February 2020 at 8:30-12:00
Continues on every Thursday at 8:30-12:00 (not on week 9).
Contact person: Riku Ojanperä firstname.lastname(at) jamk.fi

How to apply?

Update your CV and prepare a brief description of your business idea. Submit your open application to the contact person mentioned above. The Pre-Incubator will be conducted in English.

Can be chosen at any point of studies.

Contact person

Riku Ojanperä, firstname.lastname(at)jamk.fi

 

Tuotekehitysrahoitus

Tuotekehitysrahoituksen tavoitteena on innostaa opiskelijoita ja henkilökuntaa keksimään uusia tuotteita ja palveluja ja tuomaan niitä esille.

Voidaan käyttää alkuvaiheen selvityksiin esimerkiksi markkinointiselvitykset tai -kartoitukset, prototyypin toimivuuden selvitys, suojausasiat, IPR-selvitykset, havaintomallien tai demojen tekeminen ja kilpailija-analyysit. Rahoitusta voi käyttää myös alkuvaiheen kokeiluihin ja niihin käytettäviin tarvikkeiden sekä materiaalien hankintaan.

Selvitykset tekee ulkopuolinen taho. Tietyin edellytyksin työ voidaan tehdä myös JAMKissa sisäisenä työnä. 

Haettava rahoitus on suuruudeltaan 500-1000 euroa.

Kenelle?

Tuotekehitysrahoitus on tarkoitettu JAMKin opiskelijoille ja henkilökunnalle (Hakijana ei voi olla yritys).

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Hakuaika: Rahoitushakuja on neljästä viiteen lukuvuodessa. Seuraava ilmoittautuminen päättyy 13.9.
Arviointitilaisuus: 23.9.2019

Sisältö

Rahoituksen hakeminen tapahtuu osoitteessa: http://bit.ly/tuotekehitysrahoitus2019 ja valmistelemalla ennakkoon projektista 10 min esitys, joka esitetään arviointiraadille (noin 5-7 hlöä). Ilmoittautuessasi saat sähköpostiin tarkemmat ohjeet, kuinka esitys kannattaa valmistella.
Hakemuksen valmistelun tukena saa ja kannattaa käyttää valmentajaa/raadin jäsentä, joka löytyy henkilökuntamme riveistä. Apuna voi käyttää myös mm. talomme yrittäjyyskoordinaattoreita, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Ilmoittautuessasi kerro lyhyesti, mistä projektissasi on kyse. Tarkastellaan tämän jälkeen, kuka olisi sopiva henkilö hakemuksen valmistelun tueksi projektillesi.

Tuotekehitysrahoitusraati arvioi keksintöjä/liikeideoita muun muassa uutuuden, keksinnöllisyyden ja liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmista. Hakeminen ei edellytä omarahoitusta.

Lisätiedot ja haku:

Ilmoittaudu: http://bit.ly/tuotekehitysrahoitus2019
Lisätietoja Yrittäjyyskoordinaattoreilta

 

 

Lakimiespalvelut


Tarjoaa:

  • Sopimusten laatiminen, tarkastaminen ja sopimusneuvottelut
  • Immateriaalioikeuksiin ja tekijänoikeuksiin liittyvät palvelut
  • Lisensointi, oikeuksien suojaus- ja kaupallistamispalvelut

Kenelle?

Henkilöstö ja opiskelijat

Ajankohta ja hakuaika

Jatkuva palvelu

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Annukka Akselin, etunimi.sukunimi (at) jamk.fi