Innostun, ideoin, yritän

 

Innovaatioviikko, 2 op

Kaikki JAMKin opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuonnaan viiden opintopisteen Yrittäjyys- ja Innovaatio-opinnot. Innovaatioviikko tuottaa opintoihin kahden opintopisteen Innovaatio-opinnot.

Kenelle?

Innovaatioviikko toivottaa kaikki JAMKin opiskelijat ja henkilökunnan mukaan osallistumaan projekteihin ja muuhun innovaatiotoimintaan. Yrittäjyys- ja Innovaatio-opinnot ovat pakolliset kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Kesto: 1 viikko intensiivityöskentelynä + oppimispäiväkirja
Ajoitus: Innovaatioviikko toteutetaan vuosittain viikoilla 11, 21 ja 44
Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan ASIOssa

Opintojakson sisältö

Innovaatioviikolla ratkaistaan organisaatioiden ja yritysten todellisia kehittämisongelmia käyttäjälähtöisin menetelmin eri osaamisalojen opiskelijoista muodostetuissa tiimeissä. Kaikki osallistujat saavat Design Thinking -menetelmän ja -työkalut käyttöönsä koko opiskeluidensa ajaksi. Maailman parhaat bisneskoulut opettavat Design Thinking'iä eri alojen opiskelijoille ja menetelmää hyödynnetään myös vahvasti johtamiskoulutuksissa ympäri maailmaa (katso esim: http://www-2.rotman.utoronto.ca/rogermartin/AcademyofManagementLearning.pdf). Menetelmän käyttö harjoitellaan tekemisen myötä Innovaatioviikolla.

Opintojaksokuvaus:
ZZPP0720 Innovaatioviikko

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Matti Mieskolainen, etunimi.sukunimi@jamk.fi