Sujuvuutta opiskeluun (5 op) - Tsemppiä opintoihin

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakso (1–5 op) tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskeltavien asioiden lukemisessa ja omaksumisessa sekä opiskelutehtävien tekemisessä. Opintojakso tarjoaa työkaluja tekstien avaamiseen ja muistiinpainamiseen, kirjoitetun kielen hahmottamiseen ja kirjallisen tuottamiseen sekä niihin liittyviin pulmiin.

Sujuvuutta opiskeluun -opintojaksokokonaisuuden osiot ovat:

 • Opiskelukirjoittaminen, BI00BB51 (2 op)
  • opiskelutekstien suunnittelu ja rakentaminen, omien kirjoitustaitojen kehittäminen
  • toteutus: verkko-opintoina ohjaustuokiot Zoomissa tiistaisin klo 16-17
   1. 15.9.–27.10.2020
   2. loka-marraskuussa 2020
   3. helmi-maaliskuussa 2021
 • Kielenhuollon kertaus, BI00BB50 (1 op)
  • keskeisten oikeakielisyysseikkojen kertausta
  • toteutus: verkkototeutuksena + tentti 1) syys-lokakuussa 2020, 2) marraskuussa ja helmi-maaliskuussa 2021
 • Opiskelutekniikat, BI00BB52 (2 op)
  • opiskelulukemisen avaimet, tiedon omaksumisen keinot, opittavan asian jäsentelyn tekniikat, lähdeaineistoista kirjoittamisen taito

Verkkotyötilat ovat Optimassa tai Moodlessa.
Yhteyshenkilö: Satu Liukko, lehtori, Kielikeskus

 

Lukiarviointi

Lukiarviointi on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville. Luki-arviointiin on mahdollisuus osallistua joko syyskauden tai kevätlukukauden alussa. Lukiarviointi mahdollistaa sinulle tilanteen tarkistukseen, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskelutehtävien tekemisessä tai jos sinulla on epäilty tai jo todettu vaikeus lukemisen ja kirjoittamisen alueella.

Arviointimenetelmänä käytetään Holopaisen ja muiden (2004) Lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille. Sen tulosten perusteella voidaan yhdessä koota opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitella tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne.

 • Lukiarviointi syksyllä ti 22.9.2020 klo 16
 • Lukiarviointi keväällä ti 19.1.2021 klo 16

Ilmoittaudu lukiarviointiin sähköpostitse Satu Liukolle (etunimi.sukunimi@jamk.fi). Lukitestin luokkatila ilmoitetaan vastausviestissä.