Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja vaadittavista opintosuorituksista.

Tutkinto-ohjelma rakentuu osaamisalueista ja opintojaksoista. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Suoritettavat opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Opiskelijan vuosittainen työmäärä on noin 1600 tuntia. Valinnaisuus kuitenkin lisää vaihtelua kuormituksessa.

Kaikkia YAMK-tutkinto-ohjelmia koskevat opetussuunnitelmien perusteet (pdf).

Löydät koulutukset aloitusvuosittain valikosta.