Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja vaadittavista opintosuorituksista.

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Suoritettavat opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Osaamisalueet ja opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opiskelijan vuosittainen työmäärä on noin 1600 tuntia. Valinnaisuus kuitenkin lisää vaihtelua kuormituksessa.

Kaikkia YAMK-tutkinto-ohjelmia koskevat opetussuunnitelmien perusteet (pdf)

Lukuvuoden 2014-2015 opetussuunnitelmat

Alla olevasta taulukosta löydät lukuvuonna 2014-2015 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmat.

Taulukko 1. Opetussuunnitelmat lukuvuonna 2014-2015 alkaneelle koulutukselle
Opetussuunnitelmat, ylempi amk (pdf) Opinnot
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (pdf) rakenne Pepissä
Automaatioteknologia (pdf) rakenne Pepissä
Logistiikka (pdf) rakenne Pepissä
Teknologiaosaamisen johtaminen (pdf) rakenne Pepissä
Kliininen asiantuntija (pdf) rakenne Pepissä
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (pdf) rakenne Pepissä
Sosiaaliala, perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen (pdf) rakenne Pepissä
Terveyden edistäminen (pdf) rakenne Pepissä
Palveluliiketoiminta (pdf) rakenne Pepissä
International Business Management (pdf) rakenne Pepissä
Information Technology (pdf) rakenne Pepissä