Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja vaadittavista opintosuorituksista.

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Suoritettavat opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Osaamisalueet ja opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opiskelijan vuosittainen työmäärä on noin 1600 tuntia. Valinnaisuus kuitenkin lisää vaihtelua kuormituksessa.

Kaikkia YAMK-tutkinto-ohjelmia koskevat opetussuunnitelmien perusteet (pdf)

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat

Alla olevasta taulukosta löydät lukuvuonna 2013-2014 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmat.

Taulukko 1. Opetussuunnitelmat lukuvuonna 2013-2014 alkaneelle koulutukselle
Opetussuunnitelmat, ylempi amk (pdf) Opinnot Opintojen tuottamat pätevyydet
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen rakenne pätevyydet
Logistiikka rakenne pätevyydet
Teknologiaosaamisen johtaminen rakenne pätevyydet
Kliininen asiantuntija rakenne pätevyydet
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen rakenne pätevyydet
Sosiaaliala, perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen rakenne pätevyydet
Terveyden edistäminen rakenne pätevyydet
Palveluliiketoiminta rakenne

pätevyydet

International Business Management rakenne

pätevyydet

Information Technology rakenne

pätevyydet

 

Aikaisempien vuosien opetussuunnitelmat

Aikaisemmin alkaneiden tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat löytyvät arkistoiduista opinto-oppaista: