Tutkintosääntö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on opintoasioiden lautakunnan hyväksymä sääntö, jossa säädetään opiskelun ja ohjauksen tärkeimmät periaatteet ja käytännöt.

Tutkintosäännössä määritellään muun muassa seuraavia asioita:

  • opiskeluoikeus: opiskelijaksi hyväksyminen, läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen, opinto-oikeusaika, opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen
  • opinnot: opintojen ohjaus, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), opintojen suorittaminen, opintojen hyväksilukeminen, arviointikäytänteet, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
  • valmistuminen: tutkintotodistus
  • huumausainetestaus
  • kurinpitomenettely
  • muutoksenhaku ammattikorkeakoulun päätöksiin.

Poimintoja tutkintosäännöstä

Ilmoittautuminen

Sinun tulee ilmoittautua jokaiselle lukukaudelle joko läsnä- tai poissaolevaksi. Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja.

Katso tietoja poissaolo-oikeudesta tutkintosäännöstä 7§ (linkki tutkintosääntöön sivun alaosassa).

Opintojen suorittaminen

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla tai, jos hän on pätevästä syystä estynyt, hänen on otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä kontaktikertaa. Verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla opiskelijan on ilmoitettava osallistumisestaan opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla.

Opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla tai verkko-opetuksen työtilassa kerrotaan opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, opintojakson suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet sekä arviointiperusteet. Lisäksi sovitaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan.

Opintojen ohjaus

Sinulla on oikeus saada ohjausta opintoihisi koko opintojesi ajan. Sinun velvollisuutesi on ottaa vastuu opintojesi etenemisestä ja osallistua opintojen ohjaukseen. JAMKin ohjauksen periaatteet on kuvattu opinto-oppaassa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen.

Opintosuoritusten arviointi

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointipäätökset perustuvat opintojaksokuvauksessa esitettyihin arviointikriteereihin. Sinulla on oikeus tietää, miten arviointikriteereitä sovelletaan osaamiseesi. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukukauden päättymistä. Jos et ole tyytyväinen arviointiisi, voit hakea arvioinnin oikaisua.

Tutkintotodistus

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta sinulle annetaan sinun sitä kirjallisesti pyydettyäsi suomenkielinen tutkintotodistus. Todistuksen liitteeseen kuuluu opintosuoritusote, jossa opintosuoritukset ovat arviointeineen. Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite eli Diploma Supplement annetaan sinulle maksutta automaattisesti tutkintotodistuksen mukana.

Lue lisää tutkintosäännöstä