Hyvinvointi ja jaksaminen

Opiskelijan on tärkeää pitää huolta omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan opiskelun aikana. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja liikunta pitävät mielen virkeänä ja antavat voimaa. Hyväkuntoinen ihminen kestää paineita paremmin. Riittävällä levolla ja monipuolisella ravinnolla on yhteyttä muistin toimintaan, mikä heijastuu suoraan myös opiskeluun. Kokonaisvaltainen hyvinvointi näkyy siinä, miten opinnoissasi tai elämässä yleisesti jaksat.

Opiskeluissa on aikoja, jolloin työmäärä on suuri ja paineet kasautuvat ja on luonnollista, että jaksamisen tasoissa tapahtuu vaihtelua. Jos jaksamisen ongelmat tuntuvat liian raskailta, pahanolontunteen kanssa ei pidä jäädä yksin. Ammattikorkeakoulumme sisällä voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alasi tutkintovastaavaan, opinto-ohjaajaan, JAMKin opintopsykologiin tai oppilaitospappiin. Lisäksi opiskelijaterveydenhuolto vastaa mielenterveyteen liittyvien pulmien hoidosta.

 

Opiskeluhyvinvointiryhmä (HyPe-team)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevaa toimintaa suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opiskeluhyvinvointiryhmä. Opiskeluhyvinvointiryhmä muodostuu JAMKOn, JAMKin ohjauksen ja opiskeluterveydenhuollon avaintoimijoista. Opiskeluhyvinvoinnin toimintasuunnitelma (pdf) tarkistetaan vuosittain toiminnan kohdentamiseksi ajankohtaisen tarpeen mukaan.

 

Varhaisen välittämisen toimintamalli

JAMKssa toteutetaan opiskelijoiden varhaisen välittämisen mallia. Mallin lähtökohtana on, ajatus siitä, että kannamme yhteistä vastuuta yhteisömme jäsenten hyvinvoinnista. Varhaisen välittämisen toimintamalli pitää sisällään:

 • mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisemisen ja tunnistamisen
 • toimintaohjeet huolen puheeksiottamiseen
 • toimintaohjeet päihdeongelmaan puuttumiseen
 • käytänteet hoitoon ohjaukseen, tilanteen seurantaan ja dokumentointiin liittyen.

Toimintamallin loppuun on kerätty dokumentit, jotka on laadittu prosessin tueksi. Koko toimintamalli löytyy alta.

 
Varhaisen välittämisen malli Varhaisen välittämisen toimintamallissa (dotx) kuvataan toimenpiteet, joilla ongelmia ehkäistään ja tunnistetaan sekä kuinka niitä otetaan puheeksi. Avaa

Ollaan ihmisiksi

Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen puuttumismalli ja toimintaohjeet:

 1. Opiskelija kertoo kokeneensa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista, tai kiusaamista havaitaan. Uhkaavassa tilanteessa otetaan yhteys välittömästi vahtimestariin tai yleiseen hätänumeroon 112.
 2. Puheeksiotto: Opiskelija ottaa asian puheeksi luontevimmaksi kokemansa henkilön kanssa. Havaitun huolen voi ottaa puheeksi kuka tahansa yhteisön jäsen. Tilanteeseen puututaan viiveettä ja keskeiset asiat kirjataan.
 3. Keskustelu asianosaisten kesken.
 4. Tilanne ei ratkea: Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen jatkuu tai tilanne vaatii välitöntä puuttumista. Opiskelija kirjaa tapahtuneet ylös.
 5. Puheeksiotto, ks. kohta 2
 6. Kuuleminen ja sovittelu: Opiskelijana voit jättää pyynnön sovitteluun sähköpostitse sovittelu(at)jamk.fi. Myös asiaan liittyvät tiedustelut ja konsultaatiopyynnöt (esim. opettajatutoreilta epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen puheeksiottoon liittyen) voidaan osoittaa kyseiseen sähköpostiin. Toimintaa ohjaa salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisuus.
 7. Tilanne ei ratkea: ks. kohta 4
 8. Sanktiot ja seuraamukset: Opiskelija ilmoittaa asiasta sovittelijalle. Yksikönjohtaja kuulee asianosaisia ja tekee rehtorille esityksen sanktioista ja seuraamuksista.

Lue lisää epäasiallisen kohtelun toimintamallista alla olevasta dokumentista.

Ollaan ihmisiksi -malli Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ennaltaehkäisy JAMKissa (pdf) Avaa