Ohessa on linkkejä, jotka auttavat urasuunnittelussa, työnhaussa ja työssä.

Urasuunnittelu, valmistuneiden työllistyminen ja ammatit

 

Urasuunnittelu

 • AVO Ammatinvalintaohjelma TE-palveluiden ammatinvalintaohjelma: tietoa eri ammateista sekä mahdollisuus arvioida omaa soveltuvuutta niihin.
 • A-ura Työministeriön A– Ura – palvelu. A– Ura on aikuisten urapalvelu
 • Aarresaari - urasuunnitteluopas korkeakoulutetuille
 • Duunitorin ammatinvalintatesti - Duunitori on työnhakukone ja -opas, jossa voit tehdä myös erilaisia urasuunnitteluun liittyviä testejä.
 • Korkeakoulusta työelämään - tukea opiskelijoiden ohjaukseen, urasuunnitteluun ja työelämätaitojen opettamiseen

 

Uratarinoita

 • Miksi JAMKiin? Jamkissa opiskelevien ja Jamkista valmistuneiden uratarinoita
 • www.toissa.fi Korkeakouluista valmistuneiden uratarinoita ja ammattinimikkeitä
 

Työllistyminen ja valmistuneiden ammatit

Työnhaku, työpaikat

 

Työnhaun taidot, työkokemukset

 • uraneuvonta.monster.fi/
 • www.aarresaari.net
 • https://duunitori.fi/ - Duunitorin työnhakuopas
 • SHL Talent Assessment sivuilla pääsee tutustumaan työnantajien soveltuvuustestauksessa käyttämiin testeihin ja saa neuvoja, kuinka valmistautua testeihin. Sivujen kautta pääsee harjoittelemaan erilaisia testejä.
 • europass The European curriculum vitae, eurooppalainen ansioluettelomalli
 • foreammatti.fi on ForeData Oyn tuottama avoin sivusto. Siinä kuvataan työnhakuun liittyviä faktoja helpolla ja kiinnostavalla tavalla. Aineistot perustuvat mm. Tilastokeskuksen, TEM:n sekä muiden viranomaisten julkisiin tietoihin. Tästä on apua, kun haluat lisätietoa työmarkkinoiden tilanteista eri alueilla.
 

Työpaikat ja työnhaku

Rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyritykset

 

Ulkomailla työskentely, työ- ja harjoittelupaikat

 • graduateland.com/ - paljon harjoittelupaikkoja ulkomailta
 • www.spain-internship.com/fi - harjoittelupaikkoja Espanjasta. Palvelu (esim. asunnon etsintä) Suomeksi!
 • www.cimo.fi Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO: opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia Euroopassa ja muualla maailmassa, stipendejä ja apurahoja ulkomaille suuntautuviin opintoihin ja ulkomaalaisten kieliopintoihin Suomessa
 • www.maailmalle.net – Opetushallituksen ylläpitämä palvelu. Vinkkejä ja linkkejä ulkomailla harjoitteluun, työntekoon ja opiskeluun.
 • www.ccusa.com – CCUSA. Kesätyöpaikkoja ja vapaaehtoistyötä USAssa ja muualla maailmalla: Palvelualat & Camp Counselors-ohjelman kautta leiriohjaajaksi.
 • www.te-palvelut.fi – European Employment Services, työnvälitystä, tiedotusta ja neuvontaa työnhakuun ja työskentelyyn ulkomailla
 • www.summerjobs.com – Summer Jobs in Canada, Greece, Finland, Italy and USA
 • www.labourmobility.com – Expertise in Labour Mobility – Research and Training Institute. Advice and training on working across borders and between cultures in more than 40 countries.
 • Euroopan komission harjoitteluohjelma korkeakouluopiskelijoille – Internships in the UK on Sales, Marketing, HR, Finance, Accounting, Management, and Property Management
 • www.job-hunt.org – Online Job Search Guide, Jobs in the U.S.A. Online Job Search Guide – Help and www.milkround.com – First for Graduate Careers and Internships in the UK, Ireland, USA etc.
 • www.placement-uk.com – European Student Placement Organisation. Undergraduate Internships & Placement Student Opportunities in the UK
 • www.stellenanzeigen.de – Jobbörse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Saksalaisia harjoittelupaikkoja.
 • https://de.jobted.com - Saksalaisia harjoittelu- ja työpaikkoja, löytyy myös harjoittelupaikkoja, joissa kielenä englanti.
 • www.stepstone.com/en – > Careers and Job offers on all areas of Employment in Europe, USA and Asian countries
 • www.themuse.com/ - Careers and Search Jobs in USA, Europe, India etc.

Tietoa työelämästä

 

Työsuhde, yrittäjyys ym. työelämä

 • www.tyosuojelu.fi Työsuhdetietoa – > Suomen työsuojelupiirit
 • www.finlex.fi Lainsäädäntö – Valtion säädöstietopankki
 • www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto Työehtosopimusratkaisuja
 • Jyväskylän yritystehdas on Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskyän kaupungin yhteinen palvelu, joka tarjoaa opiskelijoille mm. sparrausapua ja tietoa yrityksen ideointivaiheesta liiketoiminnan kasvattamiseen saakka. Opiskelijat voivat hyödyntää Yritystehtaalla olevaa yhteistä tilaa mm. verkostoitumiseen ja tiimityöskentelyyn. Yritystehdas tarjoaa myös yhteisiä kursseja ja valmennuksia kaikkien kolmen oppilaitoksen opiskelijoille.
 • www.uusyrityskeskus.fi Yrityksen perustamiseen liittyvää tietoa
 • Keski-Suomen yritysidea Tukea ja neuvoja yrityksen perustamiseen Jyväskylän seudulla
 • Työsuojelun tietopankki sisältää tietoa työturvallisuudesta, työterveyshuollosta ym. – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 • www.tyoturva.fi Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuustietoa
 • Kansalaisen palveluportaali Suomi.fi: tietoa kansalaisen ja yrityksen erilaisiin tilanteisiin ja aiheisiin, mm. työnhakuun ja urasuunnitteluun
 

Palkkaus

 • www.kuntatyonantaja.fi Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin ja ammatit koulutusaloittain.
 • www.valtiolle.fi Valtio työnantajana: palvelussuhteen ehdot, valtion palkkausjärjestelmä
 • www.akava.fi Työelämä -> Tietoa työelämästä: keskeisistä työelämän säännöksistä, työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sosiaaliturvasta. Akavaaka-tilastokooste sisältää tietoa mm. palkkauksesta ja verotuksesta.
 • www.sak.fi Aineistot -> Tilastot: Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön palkkatilastot aloittain.
 • http://www.tilastokeskus.fi/til/pal.html Tilastot, Tilastot aiheittain: Palkat ja työvoimakustannukset. Tilastokeskus keräämiä palkkatietoja valtakunnallisesti.
 • www.ek.fi Elinkeinoelämän keskusliitto -> Palkat. Tietoa teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen palkoista.
 • www.ornamo.fi Kulttuurin alalla ei toistaiseksi julkaista palkkasuosituksia, mutta palkkatietoja voi tiedustella esimerkiksi Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry:stä. Akavan Erityisalat ry:ssä palkkaneuvontaa on tarjolla vain jäsenille.
 • www.proliitto.fi Yksityisen sektorin toimihenkilöiden palkkaus

Opinnäytetöistä maksetuista palkoista ja apurahoista ei ole saatavilla seurantatietoja eikä korvaussuosituksia.

 

Palkansaajien keskusjärjestöt

AKAVA - www.akava.fi
AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa.

SAK - www.sak.fi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on ammattijärjestöistä vanhin. SAK:n jäseniä ovat 17 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa.

STTK - www.sttk.fi
STTK on koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa. STTK:laiset työskentelevät mm. teollisuudessa, terveydenhuollossa ja palvelualoilla sekä kuntien, valtion ja seurakuntien palveluksessa.