Yliopisto- ja korkeakouluopinnot

Voit ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena jatkaa opintojasi myös yliopistossa tai korkeakoulussa. Hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voit jatkaa opintojasi Master-tason tutkinto-ohjelmassa. Jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.