jamk.fi

Innostun, ideoin, yritän

Haluatko tuotteistaa omaa osaamistasi, osallistua ideointitapahtumiin tai vaikka toteuttaa oikean kehittämisprojektin työelämän organisaatiolle osana monitieteistä tiimiä? Jyväskylän Yritystehdas tarjoaa JAMKin opiskelijoille erilaisia vaihtoehtoja heti opintojen alkutaipaleelta lähtien.

Tutustu myös:
Tuote- tai liikeideasta yritykseksi 
Liiketoiminta kasvuun

DreamUp -projektikurssi, 2 - 5 op

Hakuaika syksyn 2018 toteutukseen toukokuussa ASIOn kautta!

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan suunnittelemaan DreamUp!-tapahtumaa ja saada samalla opintopisteitä! DreamUp!-tapahtuma on Jyväskylässä järjestettävä yrittäjyyteen liittyvä tapahtuma, joka järjestetään opiskelijoilta opiskelijoille.

DreamUp!-projektikurssin aikana sinulla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi osana monialaista tiimiä. Kurssin aikana valmistellaan seuraavan kevään DreamUp!-tapahtuma ja osallistutaan sen järjestämiseen.

Kenelle?

Kurssi on suunnattu kaikille Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (myös YAMK) ja Gradian opiskelijoille. Kurssi on valittavissa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Ajankohta

DreamUp!-projektikurssi, toteutus 2018-2019:

Opintojakso alkaa to 20.9.2018 (loput pvm ilmoitetaan myöhemmin)
Kontaktitunteja on yhteensä noin 40, ja ne järjestetään 1x viikossa klo 12:00-16:00. Lisäksi kurssilla on itsenäistä työskentelyä sekä DreamUp!-tapahtumaan osallistuminen maalis-huhtikuussa 2019.

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan 10 opiskelijaa kustakin edellä mainitusta oppilaitoksesta. Kurssille halutessasi vastaa seuraaviin viiteen kysymykseen ja lähetä ne Iirikselle osoitteeseen iiris@cocampus.fi:
- Kuka olet ja mitä osaat?
- Missä olet hyvä?
- Mitä haluaisit oppia kurssin aikana?
- Miksi sinut pitäisi valita kurssille?

Opintojakson sisältö

Kurssin suoritettuasi osaat hahmottaa tapahtuman järjestämiseen vaativaa organisoitumista, soveltaa aiemmin oppimaasi tapahtuman järjestämiseen vaadittavassa yhteistyössä sekä tunnistamaan ja kehittämään omaa tapahtuman järjestämiseen liittyvää osaamistasi.

Opintojakson toteutus:
Opintojaksoon kuuluu kuudesta kahdeksaan kontaktikertaa, ja sen lisäksi itse tapahtuma maalis-huhtikuussa. Jokainen tiimi toteuttaa itsenäisesti oman sovitun kokonaisuutensa tapahtumassa, joka suunnitellaan kurssin aikana.

Oppimistehtävät:
Kehitetään projektityönomaisesti omissa tiimeissä omaa tapahtumaan liittyvää toimintokokonaisuutta ja opetellaan ohjaamaan ja kehittämään muiden tiimien prosesseja. Jokaisen tapahtumaan kuuluvan prosessin kehittymistä ohjataan ja seurataan  kurssikerroilla.

Kysy lisää!
Iiris Asunmaa, iiris@cocampus.fi

Luo oma kesäduunisi, 1 - 2 op

Hae viimeistään 26.2.2019!

Luo oma kesäduunisi on opintojakso, jonka tarkoituksena on luoda oma kesätyöpaikka tulevalle kesälle. Opintojaksolla on mukana valmentajia, jotka tukevat ideoiden kehittämisessä.

Kenelle?

Kaikille JAMKin opiskelijoille (myös YAMK). Ei tarvitse olla omaa ideaa etukäteen.

Ajankohta

Kesto: 5 kontaktikertaa (tarvittaessa myös enemmän)

Ajoitus: Opintojakso järjestetään keväällä 2019 (maalis-huhtikuu). 

Kontaktikerrat:
Valmennuskerta 1: ti 5.3.2019 klo 14-17
Valmennuskerta 2: ti 19.3.2019 klo 14-17
Valmennuskerta 3: ti 2.4.2019 klo 14-17
Valmennuskerta 4: ti 9.4.2019 klo 14-17
Valmennuskerta 5: ti 23.4.2019 klo 14-17

Ilmoittautuminen

Lähetä vapaamuotoinen hakemus yhteyshenkilölle ja kerro hakemuksessa tiiviisti kuka olet, mitä osaat (opintotausta, työkokemus ja harrastukset) ja miksi haluat osallistua Luo oma kesäduunisi -opintojaksolle. 

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opitaan ideoimaan mahdollisia liikeideoita ja testaamaan asiakkailla niiden potentiaalia. Asiakastestauksen ja arvioinnin pohjalta osallistuja osaa tuotteistaa ideansa ja käynnistää kokeilevaa liiketoimintaa. Kontaktikertojen teemoina ovat: ideointityökalut ja ideointiprosessi, omien ideoiden kiteytys ja esittely, asiakasymmärrys, kokeilut käytännössä (pilotointi) ja liiketoiminnan käynnistys.

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Essi Silvennoinen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Luo oma kesäduunisi-opintojakso järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa.

Luo oma kesäduunisi-video

Voit katsoa videon myös täältä »

Unelmat+Inspiraatio! 3 op

Unelmat+Inspiraatio!-opintojaksolla inspiroidutaan itsensä työllistämisestä.

Kenelle?

Kaikille opiskelijoille, valittavissa missä tahansa opintojen vaiheessa. Opintojakso sopii erityisesti niille opiskelijoille, jotka pohtivat omaa uraansa ja työllistymistään yleisesti sekä niille, jotka ovat valmistumassa ilman selkeää kuvaa tulevasta työstään ja työpaikastaan.

Kurssille otetaan max 50 hlöä/oppilaitos. Opintojakso toteutetaan Jyväskylän yliopiston, JAMKin ja Gradian yhteistyönä.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Ajoitus: 3. jakso, kevät 2019
Kesto:
Helmi-maaliskuu 2019
ke 6.2. klo 14:15-17:00 Startti
ke 13.2. klo 12:15-19:00, Unelmaleiri
ke 6.3. klo 12:15-19:00, Inspiraatioleiri
ke 27.3. klo 14:15-16:00 Finaalitori

Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan ASIOssa 1.11.2018 alkaen.

Opintojakson sisältö

Pohdiskeletko sitä, millaisia asioita työltäsi haluat, minne olet oikeastaan menossa ja miltä työelämä tänä päivänä näyttää? Unelmat+Inspiraatio!-opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä! Tule tutkimaan ammatillisia unelmia ja innostumaan mahdollisuudesta luoda oma työpaikkasi jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Tällä opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Täällä ei kirjoiteta raportteja tai ratkota tenttejä, vaan oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Kontaktikerroilla vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään. Kontaktikertojen teemoina ovat muun muassa polkuja ammatillisiin unelmiin, omaa polkua etsimässä, työelämän muuttuminen ja asenne edellä työelämään.

Opintojaksokuvaus:
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio!

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Suvi Salminen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Unelmat+Inspiraatio!-opintojakso järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Gradian yhteistyössä osana oppilaitosten yhteisiä yrittäjyysopintoja.

Opiskelijoiden ajatuksia ja fiiliksiä kurssista:

Voit katsoa videon myös täältä »

Innovaatioviikko, 2 op

Kaikki JAMKin opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuonnaan viiden opintopisteen Yrittäjyys- ja Innovaatio-opinnot. Innovaatioviikko tuottaa opintoihin kahden opintopisteen Innovaatio-opinnot.

Kenelle?

Innovaatioviikko toivottaa kaikki JAMKin opiskelijat ja henkilökunnan mukaan osallistumaan projekteihin ja muuhun innovaatiotoimintaan. Yrittäjyys- ja Innovaatio-opinnot ovat pakolliset kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Kesto: 1 viikko intensiivityöskentelynä + oppimispäiväkirja
Ajoitus: Innovaatioviikko toteutetaan vuosittain viikoilla 11, 21 ja 44
Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan ASIOssa

Opintojakson sisältö

Innovaatioviikolla ratkaistaan organisaatioiden ja yritysten todellisia kehittämisongelmia käyttäjälähtöisin menetelmin eri osaamisalojen opiskelijoista muodostetuissa tiimeissä. Kaikki osallistujat saavat Design Thinking -menetelmän ja -työkalut käyttöönsä koko opiskeluidensa ajaksi. Maailman parhaat bisneskoulut opettavat Design Thinking'iä eri alojen opiskelijoille ja menetelmää hyödynnetään myös vahvasti johtamiskoulutuksissa ympäri maailmaa (katso esim: http://www-2.rotman.utoronto.ca/rogermartin/AcademyofManagementLearning.pdf). Menetelmän käyttö harjoitellaan tekemisen myötä Innovaatioviikolla.

Opintojaksokuvaus:
ZZPP0720 Innovaatioviikko

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Matti Mieskolainen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

NY Start Up, 10 op

Valtakunnallisesti suosittu NY Start Up-ohjelma on nyt saatavilla myös Jyväskylän korkeakouluopiskelijoille! Valmennuksessa opiskelija pääsee kehittämään omaa substanssi- ja työelämäosaamistaan käytännössä sekä kokeilemaan yrittäjyyttä/omaa ideaa käytännössä.

Kenelle?

Opintojakso on suunnattu kaikille Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille. Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla tulee olla 1. vuoden opinnot suoritettuna.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Ilmoittautuminen: 
Opintojaksolle ei ilmoittauduta ASIOn kautta, vaan sille haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakuaika opintojaksolle päättyy 28.10.2018, ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan jokaiselle henkilökohtaisesti 2.11.2018 mennessä.

Opintojaksolle hakeminen onnistuu täällä: http://bit.ly/2oSB1A7

Ajoitus: Syksy 2018 ja kevät 2019
Kesto: Ohjelma koostuu kahdesta 5 op:n kokonaisuudesta molempina lukukausina.  

Kontaktikerrat syksyllä 2018:
ti 6.11. (klo 14.15-17.00) NY Orientaatio
ti 13.11. (klo 12.30-19.00) NY KickOff
ti 20.11. (klo 14.15-17.00)
ti 27.11. (klo 14.15-17.00)
ti 11.12. (klo 14.15-17.00)

Alustavat kontaktikerrat keväällä 2019:
ti 8.1. (klo 14.15-17.00)
ti 15.1. (klo 14.15-17.00)
ti 22.1. (klo 14.15-17.00)
ti 5.2. (klo 14.15-17.00)
ti 19.2. (klo 14.15-17.00)
ti 5.3. (klo 14.15-17.00)
ti 19.3. (klo 14.15-17.00)
ti 2.4. (klo 14.15-17.00)
+ Finaali Huhtikuussa 2019

Opintojakson sisältö

Opintojakso suoritetaan monialaisissa,  Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostettavissa tiimeissä perustamalla yritys (NY) yhden lukuvuoden ajaksi. NY-yritykset toimivat oikeilla markkinoilla ja tarjoavat oikeille asiakkaille todellisia tuotteita tai palveluita. Opintojakso tarjoaa erinomaisen pohjan omien ideoiden ja oman osaamisen testaamiseen, uudenlaisten tuotteiden/palveluiden luomiseen sekä liiketoiminnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen.

Kurssin suorittaminen ei vaadi valmista liikeideaa, syvällistä liiketoimintaosaamista tai aikomusta oman yrityksen perustamiseen. Enemminkin kyseessä on alusta, jolla opiskelijat voivat kokeilla yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa turvallisesti sekä soveltaa työelämäosaamistaan luovalla tavalla käytäntöön! Katso NY StartUp -ohjelmaa valottavia videoita täältä.

Vastaavaa opintojakso järjestetään samanaikaisesti myös muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Opintojakso huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta yritysideasta. Jokaiselta kurssilta valitaan yksi yritysidea, joka pääsee tavoittelemaan vuoden NY StartUp -titteliä. Yksi StartUp valitaan Suomen edustajana NY Start Up -kurssin Euroopan finaaliin.

Opintojaksokuvaukset:
ZYVZ0100 Ideasta toiminnaksi 1
ZYVZ0150 Ideasta toiminnaksi 2

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Suvi Salminen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Innovate Or Die! -kilpailu, 2 op

Kahden vuorokauden mittainen innovaatiokilpailu, jossa tuotetaan ratkaisuideoita asiakkailta saatuihin liiketoiminnan haasteisiin.

Kenelle?

Kaikille 2. ja 3. vuoden opiskelijoille (myös YAMK). Ei tarvitse olla omaa liikeideaa.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Kesto: 2 vrk leiri sekä etukäteis- ja jälkitehtävät
Ajoitus: Syyslukukausi 2018 (Vuoden 2017 Innovate or Die -kisa järjestettiin marraskuussa.)
Ilmoittautuminen: Innovate or Die! -innovaatiokilpailuun haet täältä!

Opintojakson sisältö

Kahden vuorokauden innovaatiokilpailu, jossa ideoidaan 4-6 hengen tiimeissä ratkaisuehdotuksia oikeilta asiakkailta saatuihin liiketoiminnan haasteisiin. Asiakkaat ovat paikan päällä antamassa tehtävät sekä palautetta matkan varrella ja palkitsevat lopuksi rahapalkinnolla parhaimmat tiimit.

Vuoden 2017 haasteiden toimeksiantajat:
Alko
Asokodit

N.C.D. Production
Atria
Vararengasravintolat
Suomalainen Energiaosuuskunta SEO
Helsingin Mylly (Helsinki Mills Ltd)
Keravan Energia (Kerava Energy Ltd)
Neste
Are
Berner Ltd

Lisätietoja yrityksistä löydät myös Innovate or Die! -tapahtumajärjestäjän Facebook-sivulta.

Opintojaksokuvaus:
ZZVZ0110 Innovaatiotoiminnan aakkoset - Innovate Or Die

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Iiris Asunmaa, etunimi@yritystehdas.fi

Lisätietoja: http://www.innovateordie.fi/

 

Etsin, kehitän ja käynnistän, 5 op

Opintojaksolla etsitään, kehitetään ja tuotetaan asiakasarvoon perustuvia innovaatioita ketterillä kehitysmenetelmillä.

Kenelle?

Opintojakso on avoin kaikille 2. tai 3. vuoden opiskelijoille.

Ajankohta, kesto ja hakuaika

Ajoitus: Kevätlukukausi, 3. ja 4. jakso
Kesto: Kevätlukukausi  (tammi-huhtikuu)
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan ASIOssa

Opintojakson sisältö

Opintojakso perustuu asiakasarvon tuottamisen ja sen iteratiivisen kehittämisen menetelmään. Asiakasarvo voidaan tuottaa erilaisilla fyysisillä tai digitaalisilla tuotteilla, palveluilla tai niiden ominaisuuksilla. Opinnot suoritetaan monialaisina opintoryhminä, jotka muodostavat asiakasarvo-olettaman asiakkaan tarpeiden tai halujen mukaan. Tai he voivat käyttää lähtökohtanaan kehitystrendeistä saatavaa ennakointitietoa tai uusia ansaintamalleja.  Asiakasarvoa testataan potentiaalisilla asiakkailla ja parannetaan saadun palautteen  perusteella. 

Opintojakso on yhden lukukauden mittainen kokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta tapaamiskerrasta ja niiden välisestä itsenäisestä ja ryhmäkohtaisesta työskentelystä.

Opintojaksokuvauksesta:
ZZVZ0800 Etsin, kehitän ja käynnistän

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Mikko Keskinen, etunimi.sukunimi@jamk.fi