jamk.fi

Yrittäminen on varteenotettava vaihtoehto muiden uramahdollisuuksien rinnalla. Yrittäjyys tarkoittaa muutakin kuin yrityksen perustamista ja yrittäjänä toimimista. Se kuvaa positiivista asennetta ja sitoutumista myös toisen palveluksessa toimittaessa. Yrittäjämäisesti toimiva henkilö ajattelee ja toimii luovasti, rohkeasti ja innovoivasti. Hän toimii organisaation tuottavuutta edistävästi ja hallitsee yhteistyön taidot.

JAMKissa tuetaan kaikkia opiskelijoita yrittäjämäisyyteen tarjoamalla yhteisissä perusopinnoissa Yrittäjyys (3 op) ja JAMK Innovaatioviikko (2 op) -opintojaksoja. Lisäksi kaikissa koulutusyksiköissä on tarjolla yrittäjyysopintoja monipuolisesti, ja sinulla on oikeus sisällyttää niitä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS) yli koulutusyksikkörajojen. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta voit oppia myös erilaisissa projektiopinnoissa.

Yrittäjyyteen liittyviä opintoja voit etsiä alla olevista linkeistä.

Oppilaitosten yhteiset ura- ja yrittäjyysopinnot

Autamme, aktivoimme ja valmennamme opiskelijoita sekä henkilökuntaa innostumaan ideoiden eteen päin viemisestä sekä itsensä työllistämisestä. Luomme myös edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tuemme mm. startup-yritysten kasvua Jyväskylän seudulla. Opintojaksot ja valmennukset toteutetaan yhteistyössä JAMKin, JYUn, Gradian ja Jyväskylän kaupungin kesken.