jamk.fi

Verkko-opinnot

Verkko-opintojen tavoitteena on tarjota sinulle vaihtoehtoisia opiskelutapoja. Niidenkin toteutukset on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, mutta ne vapauttavat ainakin osittain opiskelusi aika- ja paikkasidonnaisuudesta.

Osa tutkintokoulutuksista järjestetään ns. monimuotototeutuksina, jotka sisältävät runsaammin verkko-opiskelua kuin ns. päivätoteutukset. Monimuotototeutuksissa yhdistyvät verkkotyöskentely, itsenäinen ja ryhmätyöskentely sekä kontaktiopiskelu. Voit opiskella työn ohessa, sillä lähijaksot toteutetaan koulutuksesta riippuen muutamana päivänä kuukaudessa. Tutustu Monimuoto-opiskelijan käsikirjaan: http://oppimateriaalit.jamk.fi/movekasikirja/

MOOCit osana opiskelijan HOPSia

Voit valita MOOC-kursseja eli Massive Open Online Course -toteutuksia oman opintopolkusi osaksi. Voit sijoittaa niitä HOPSiin esim. vapaasti valittaviin opintoihin. Keskustele ensin opintoja ohjaavan opettajan kanssa sopivan MOOC-kurssin valitsemisesta.