jamk.fi

Voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja 10-15 opintopistettä.

Opinnot tarjoavat sinulle yksilöllisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammatillista osaamistasi ja persoonallista kehittymistäsi. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita

  • oman yksikön/tutkinto-ohjelman valinnaisista opinnoista,
  • muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta,
  • yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista tai
  • toisen ammattikorkeakoulun, yliopiston tai korkeakoulun tarjonnasta.

Vapaasti valittavien opintojen tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Opettajatutor voi suositella sinulle ammattialaan läheisesti liittyviä opintoja. Sinun tulee hyväksyttää koulutuspäälliköllä opiskelusuunnitelmaasi etukäteen muut kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot ja niiden laajuudet.

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot

Ammattikorkeakoulussa on yhteisesti päätetty vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvat opintojaksot.

Voit valita vapaasti valittavia opintoja eri teemoista:

 

Vapaasti valittavien opintojen toteutukset

Osa vapaasti valittavista opintojaksoista toteutetaan verkko-opintoina. Myös kesäaikaan on tarjolla joitakin vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja. Katso ne erikseen kesäopintotarjonnasta.