jamk.fi

Yliopistojen Aasia-verkosto tarjoaa suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa Aasiaan liittyviä opintoja.

Sivuainekokonaisuus verkko-opintoina

Valtakunnallinen Asian Programme -sivuainekokonaisuus on monitieteinen perusopintotasoinen opinto-ohjelma, joka tarjoaa kattavat perustiedot Aasiasta kaikille, joiden opinto- tai urasuunnitelmat liittyvät alueeseen. Opinnoissa perehdytään Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskuntiin, kulttuuriin ja liiketalouteen. Opinnot järjestäää Yliopistojen Aasia -verkosto.

Opinto-ohjelma on maksullinen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Itse maksaville opiskelijoille kurssien hinta on 250€ /max 5 kokonaista kurssia (min 25 ja max 28 op). Korkeakoulu voi myös sitoutua maksamaan opiskelijan opinnot. Tätä varten opiskelija tarvitsee puoltolomakkeen korkeakoulustaan. Korkeakoululle opinnot maksavat 40 € /suoritettu opintopiste ja 10 € /suorittamatta jäänyt opintopiste.

Opetus järjestetään verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä erilaisten etäopetusmuotojen avulla (verkkoluentoja, harjoituksia, kirjatenttejä ja esseitä).

Tarjottavat kurssit

A: Contemporary East Asia, 6 ECTS
B: Contemporary Southeast Asia, 5 ECTS
C: Contemporary South Asia, 5 ECTS
D: Culture in East and Southeast Asia, 5 ECTS
E: Business in East and Southeast Asia, 6 ECTS

Tarkemmat tiedot Yliopistojen Aasia-verkostosta ja sen opintotarjonnasta löydät internet-sivuilta  www.asianet.fi

Haku

Haku Aasia-opintoihin järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja lisähaku marraskuussa. Hakuohjeet ja tarvittavat lomakkeet löydät Internet -sivuilta www.asianet.fi.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Yliopistojen Aasia-verkoston opintokokonaisuuksista ja aikatauluista voit tiedustella

  • Yliopistojen Aasia-verkosto, korkeakoulusihteeri Ulla Morelli, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, 20014 Turun yliopisto, sähköposti: ulla.morelli(at)utu.fi, puh. +358 29 450 3108
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalvelut, Rajakatu 35, sähköposti: international(at)jamk.fi.