jamk.fi

Tutkinto-ohjelmat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavilla aloilla ja tutkinto-ohjelmissa: