jamk.fi

Tässä osiossa on yleistietoa ammattikorkeakoulututkinnosta, sen rakenteesta ja tutkinto-ohjelmista. Osio sisältää myös oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman sekä menossa olevan lukuvuoden opintotarjonnan.

Tutkinto-ohjelmat ja opintotarjonta

Ammattikorkeakoulututkinto ja tutkinto-ohjelmat

Ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 210 tai 240 opintopistettä. Tutkintoon johtavat opinnot järjestetään tutkinto-ohjelmina. Tutkinto-ohjelmat ja vaaditut opintosuoritukset kuvataan opetussuunnitelmissa. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma koostuu opetussuunnitelmien perusteista, tutkinto-ohjelman omasta kuvauksesta sekä opintojen rakenteesta.

Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat

Tästä osiosta löydät eri vuosina toteutettavien englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat.

Opintotarjonta ja opintojaksot

Opintotarjonta sisältää kunakin lukuvuonna toteutettavat opintojaksot esimerkiksi tutkinto-ohjelmittain. Katso myös, mitä opintoja voit opiskella verkossa, vapaasti valittavina opintoina tai kesäisin.

Yleinen hakukelpoisuus

Täältä löydät tietoa, millä vaatimuksilla voit hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun, tietoa alakohtaisista valintaperusteista sekä tietoa vaihto-opiskelijoille.