jamk.fi

Arviointiperusteet

Osaamisen arvioinnin lähtökohdat

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen arviointi perustuu European Qualification Framework (EQF) mukaisiin osaamisen tasokuvauksiin. EQF määrittelee, millaista osaamista eurooppalaisen korkeakoulututkinnon suorittaneella henkilöllä on. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella.

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6. (pdf, Euroopan komissio)

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla saavutettu osaaminen arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointi tehdään opintojaksokuvauksessa määritellyllä arviointiasteikolla, joka voi olla hyväksytty (S) / hylätty (0) tai viisiportainen:

 • 5 (erinomainen)
 • 4 (kiitettävä)
 • 3 (hyvä)
 • 2 (tyydyttävä)
 • 1 (välttävä).

Opintojakson suoritus on 0 (hylätty), mikäli et saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja tavoitteita. Samaa arviointiasteikkoa käytetään myös uusintasuorituksissa. Sinulla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita on sovellettu sinuun. Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan tutkinto-ohjelmassa määriteltyinä aikoina. Hyväksytyn arvosanan korotus tai hyväksytyn opintojakson uudelleen suorittaminen on mahdollista perustellusta syystä yhden kerran koulutuspäällikön hyväksymän anomuksen perusteella. Kieli- ja viestintäopintojen osalta anomuksen hyväksyy kielikeskuksen päällikkö.

Suoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä. Hyväksyttyjä opintosuorituksia ei poisteta opintosuoritusrekisteristä.

Tutkintolautakunta

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014 19 §) mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus on nimittänyt tutkintolautakunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Sanna Sihvonen (Hyvinvointiyksikkö), puheenjohtaja
  • Marjukka Nuutinen (Teknologia), varapuheenjohtaja
 • Pekka Vanhanen, (Liiketoimintayksikkö), varsinainen jäsen
  • Soili Partanen (Liiketoimintayksikkö), varajäsen
 • Jari Hautamäki (Teknologia), varsinainen jäsen
  • Leila Nisula (Hyvinvointiyksikkö), varajäsen
 • Jani Tervo, opiskelija, varsinainen jäsen
  • Jarkko Patteri, opiskelija, varajäsen
 • Katja Räsänen, tutkintolautakunnan esittelijä

Arvioinnin oikaisupyyntöön liittyvät lomakkeet

 • oikaisupyyntö opettajalle tai opinnäytetyöryhmälle
 • oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle

Lisätietoja arvioinnista