Arviointiperusteet

Osaamisen arvioinnin lähtökohdat

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen arviointi perustuu European Qualification Framework (EQF) mukaisiin osaamisen tasokuvauksiin. EQF määrittelee, millaista osaamista eurooppalaisen korkeakoulututkinnon suorittaneella henkilöllä on. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella.

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 (pdf, Euroopan komissio).

 

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla saavutettu osaaminen arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointi tehdään opintojaksokuvauksessa määritellyllä arviointiasteikolla, joka voi olla viisiportainen:

 • 5 (erinomainen)
 • 4 (kiitettävä)
 • 3 (hyvä)
 • 2 (tyydyttävä)
 • 1 (välttävä)
 • 0 (hylätty)

tai opintojakso on hyväksytty ilman arvosanaa (H).

Opintojakson suoritus on 0 (hylätty), mikäli et saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja tavoitteita. Samaa arviointiasteikkoa käytetään myös uusintasuorituksissa. Sinulla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita on sovellettu sinuun. Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan tutkinto-ohjelmassa määriteltyinä aikoina. Sinulla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa yhden (1) kerran niissä tapauksissa, joissa opintojakson suoritus on arvioitu pelkästään tentin perusteella. Arvosanaa voi korottaa opintojakson päättymisen jälkeen seuraavan lukukauden loppuun mennessä sopimalla uusimisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Suoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä. Hyväksyttyjä opintosuorituksia ei poisteta opintosuoritusrekisteristä.

Arvioinnin oikaisumenettely Jos olet tyytymätön osaamisesi arviointiin, voit hakea arvioinnin oikaisua. Tutustu arvioinnin oikaisumenettelyyn tutkintosäännöstä (pdf). Avaa

Tutkintolautakunta

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014 19 §) mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus on nimittänyt tutkintolautakunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Sanna Sihvonen (Hyvinvointiyksikkö), puheenjohtaja
  • Marjukka Nuutinen (Teknologia), varapuheenjohtaja
 • Hannu Juntunen, (Liiketoimintayksikkö), varsinainen jäsen
  • Elina Vaara (Liiketoimintayksikkö), varajäsen
 • Jari Hautamäki (Teknologia), varsinainen jäsen
  • Salla Grommi (Hyvinvointiyksikkö), varajäsen
 • Jani Tervo, opiskelija, varsinainen jäsen
  • Antti Paunonen, opiskelija, varajäsen
 • Tiina Kangaspunta, tutkintolautakunnan sihteeri

Arvioinnin oikaisupyyntöön liittyvät lomakkeet löytyvät alla olevan painikkeen kautta.

Lomakkeet-sivu

 

Lisätietoja arvioinnista