Opiskelun tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika

Tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika määräytyvät tutkinto-ohjelman laajuuden mukaan seuraavasti:

 • Laajuus 60 op: Tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta ja opiskeluoikeusaika 3 vuotta.
 • Laajuus 90 op: Tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta ja opiskeluoikeusaika 4 vuotta.
 • Laajuus 210 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 3,5 vuotta ja opiskeluoikeusaika 4,5 vuotta.
 • Laajuus 240 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 4 vuotta ja opiskeluoikeusaika 5 vuotta.
 • Laajuus 270 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 4,5 vuotta ja opiskeluaika 5,5 vuotta.

Mikäli et valmistu tavoitteellisessa suorittamisajassa, sinulla on oikeus jatkaa opintojasi vuodella ilman erillistä hakemusta.

Opiskeluoikeutesi päättyy, jos et suorita tutkintoa opiskeluoikeusaikana. Opiskelijapalveluiden päällikkö voi hakemuksesta, perustellusta syystä myöntää lisäaikaa enintään kaksi lukukautta.

Tarkista Pepistä

Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika päättyvät joko 31.7. tai 31.12. Tarkista Pepistä (vaatii kirjautumisen) omat päivämääräsi.

 

Opiskeluoikeusaika päättymässä, saanko lisäaikaa?

Jos et saa tutkintoasi valmiiksi opiskeluoikeusaikana, voit hakea harkinnanvaraista lisäaikaa, jonka voit saada perustellusta syystä pääsääntöisesti kerran ja enintään kahdeksi lukukaudeksi seuraavin ehdoin:

 1. AMK-opintoja jäljellä enintään 60 op, YAMK-opintoja 30 op
 2. sinulla on esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi
 3. valmistuminen lisäajalla realistista.

Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli sinulla on jo tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna.

Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisäaikaa sinun on haettava silloin, kun opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä. Mikäli opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava 31.5. mennessä. Mikäli opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava 30.11. mennessä. Katso lisätietoja hakumenettelystä (Elmo-opiskelijaintra, vaatii kirjautumisen). Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen 1440/2014 mukainen 50 euron maksu.

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy omalta Elmo-työpöydältäsi, Sähköinen asiointi -vimpaimesta, kohdasta 2 Opintojen aikana ja sieltä Harkinnanvarainen lisäaikahakemus -lomake (vaatii kirjautumisen). Liitä hakemukseen opettajatutorin tai koulutusvastaavan hyväksymä päivitetty opiskelusuunnitelma, opintokortti ja kuitti hakemuksen käsittelymaksusta.

Opiskelu lisäajalla

Lisäajalla sinun tulee sitoutua opintoihin ja säännöllisiin tapaamisiin opintojen ohjauksesta vastaavan henkilön kanssa. Lisäajalla et voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Uusi lisäaika

Jos myönnetty lisäaika ei riitä tutkinnon loppuun suorittamiseen, voit hakea uutta lisäaikaa seuraavista syistä:

 • olet suorittanut opintoja aiemmalla lisäajalla. Tässä vaiheessa suorittamatta voi olla enintään 15 op.
 • oma tai lähiomaisen sairaus tai poikkeuksellisen vaikea elämäntilanne
 • merkittävät luottamustoimet, ansiokas tieteellinen tai taiteellinen toiminta sekä huippu-urheilu

Perustelut tulee todistaa luotettavilla dokumenteilla. Jos toimitat lääkärintodistuksen, siinä tulee todeta opiskelijan heikentynyt opiskelukyky.

 

Milloin menetän opiskeluoikeuden?

Läsnä- tai poissaoloilmoituksen laiminlyönti tai tutkinnon suorittamatta jättäminen opiskeluoikeusajan kuluessa johtavat opiskeluoikeuden menettämiseen.

Saanko opiskeluoikeuden takaisin?

Jos olet laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemuslomakkeen (dotx) toisella sivulla on lisätietoa hakumenettelystä. Hakemuksen käsittelystä sinulta peritään valtioneuvoston asetuksen 1440/2014 mukainen 50 euron maksu.

Liitä hakemukseen opettajatutorin tai koulutusvastaavan hyväksymä päivitetty opiskelusuunnitelma (dotx), opintokortti ja kuitti käsittelymaksusta.

 

Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta, mutta mikäli sinulla on esittää riittävät perustelut ja sitä tukevat dokumentit, opiskeluoikeus voidaan myöntää välittömästi, kuitenkin ennen seuraavaa opiskelijamäärien tilastointipäivää 20.9. ja 20.1. Opiskeluoikeutta myönnettäessä huomioidaan aiemmat läsnä- ja poissaololukukautesi.

Avoimen AMKin polkuopiskelija

Avoimen AMK:n opintojen kesto on määritelty opintojakson tiedoissa. Opinnot tulee suorittaa opintojen alussa määritellyssä aikataulussa. Verkkotunnukset ovat pääsääntöisesti voimassa lukukauden loppuun saakka.

Mikäli opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen toiseen toteutukseen. Tällöin sinun tulee maksaa opintomaksu uudelleen. Opiskeluoikeutesi voidaan evätä, mikäli sinulla on maksamattomia opintomaksuja avoimeen ammattikorkeakouluun.

Lisätietoja