Yrittäminen on varteenotettava vaihtoehto muiden uramahdollisuuksien rinnalla. Yrittäjyys tarkoittaa muutakin kuin yrityksen perustamista ja yrittäjänä toimimista. Se kuvaa positiivista asennetta ja sitoutumista myös toisen palveluksessa toimittaessa. Yrittäjämäisesti toimiva henkilö ajattelee ja toimii luovasti, rohkeasti ja innovoivasti. Hän toimii organisaation tuottavuutta edistävästi ja hallitsee yhteistyön taidot.

JAMKissa tuetaan kaikkia opiskelijoita yrittäjämäisyyteen tarjoamalla yhteisissä perusopinnoissa Yrittäjyys (3 op) ja JAMK InnoFlash (2 op) -opintojaksoja. Lisäksi kaikissa koulutusyksiköissä on tarjolla yrittäjyysopintoja monipuolisesti, ja sinulla on oikeus sisällyttää niitä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS) yli koulutusyksikkörajojen. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta voit oppia myös erilaisissa projektiopinnoissa.

JAMK ja Jyväskylän yritystehdas tekevät yhteistyötä ja toteuttavat useita yrittäjyysopintojaksoja (katso alla: Oppilaitosten yhteiset ura- ja yrittäjyysopinnot).

Yrittäjyyteen liittyviä opintoja voit etsiä alla olevista linkeistä.