Opiskele verkossa

Verkko-opintojen tavoitteena on tarjota sinulle vaihtoehtoisia opiskelutapoja. Niidenkin toteutukset on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, mutta ne vapauttavat ainakin osittain opiskelusi aika- ja paikkasidonnaisuudesta.

Osa tutkintokoulutuksista järjestetään ns. monimuotototeutuksina, jotka sisältävät runsaammin verkko-opiskelua kuin ns. päivätoteutukset. Monimuotototeutuksissa yhdistyvät verkkotyöskentely, itsenäinen ja ryhmätyöskentely sekä kontaktiopiskelu. Voit opiskella työn ohessa, sillä lähijaksot toteutetaan koulutuksesta riippuen muutamana päivänä kuukaudessa. Tutustu verkko-opiskeluun ja digitaitoihin perehdyttävään ohjesivustoon (Avoimet oppimateriaalit).

Laatukriteerit Lue verkkopedagogiikan laatukriteeristö (pdf) Avaa

MOOCit osana opiskelijan HOPSia

Voit valita MOOC (Massive Open Online Courses) -kursseja oman opintopolkusi osaksi. Voit sijoittaa niitä HOPSiisi esim. seuraavilla tavoilla:

  • vapaasti valittaviin opintoihin
  • osasuorituksina JAMKin opintojaksoissa
  • valinnaisiin ammattiopintoihin

Toimit itsenäisesti MOOC-kurssien valinnassa ja vastaat opintojen etenemisestä ja mahdollisista kustannuksista.

MOOC-kurssien tulee tukea tutkintosi osaamistavoitteiden saavuttamista tullakseen hyväksiluetuksi osana HOPSia. JAMK ei vastaa MOOC-kurssien järjestämisestä eikä laadusta, joten ennen niiden suorittamista sinun tulee keskustella niistä ko. opintojen vastuuhenkilön tai opettajatutorin kanssa. Kysy tutkinto-ohjelmasi suosittelemia MOOC-kursseja opettajaltasi.

Voit etsiä itsenäisesti MOOC-kursseja esimerkiksi seuraavista paikoista: