Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja vaadittavista opintosuorituksista.

Opetussuunnitelma koostuu

  1. kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteisestä osasta, ns. opetussuunnitelmien perusteista (pdf)
  2. tutkinto-ohjelman omasta kuvauksesta.
  3. opintojen rakenteesta ja osaamisista.

 
Tutkinto-ohjelma rakentuu osaamisalueista ja opintojaksoista. Opinnot järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Opintojaksot voivat olla perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua, opinnäytetyön tekemistä tai vapaasti valittavia opintoja.

Löydät koulutukset aloitusvuosittain valikosta.

Siirry YAMK-tutkinnon opetussuunnitelmiin