Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja vaadittavista opintosuorituksista.

Opetussuunnitelma koostuu

  1. kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteisestä osasta, ns. opetussuunnitelmien perusteista (pdf)
  2. tutkinto-ohjelman omasta kuvauksesta
  3. opintojen rakenteesta ja pätevyyksistä

Opinnot järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Osaamisalueet ja opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Lukuvuoden 2014-2015 opetussuunnitelmat

Alla olevasta taulukosta löydät lukuvuonna 2014-2015 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmat.

Taulukko 1. Opetussuunnitelmat lukuvuonna 2014-2015 alkaneelle koulutukselle
Tutkinto-ohjelman kuvaus Opinnot
Automaatiotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Energiatekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Fysioterapia (pdf) rakenne Pepissä
Hoitotyö (pdf)  
 - Hoitotyö rakenne Pepissä
 - Kätilötyö rakenne Pepissä
 - Terveydenhoitotyö rakenne Pepissä
Hyvinvointiteknologia (pdf) rakenne Pepissä
International Business (pdf) rakenne Pepissä
Kone- ja tuotantotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (pdf), nuoret rakenne Pepissä
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (pdf), aikuiset rakenne Pepissä
Kätilö (pdf), kevät 2015 rakenne Pepissä
Liiketalous (pdf), nuoret rakenne Pepissä
Liiketalous (pdf), aikuiset rakenne Pepissä
Logistics Engineering (pdf) rakenne Pepissä
Logistiikka (pdf) rakenne Pepissä
Maaseutuelinkeinot (pdf) rakenne Pepissä
Matkailu (pdf) rakenne Pepissä
Mediatekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Musiikki (pdf) rakenne Pepissä
Nursing (pdf) rakenne Pepissä
Ohjelmistotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen (pdf), nuoret rakenne Pepissä
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen (pdf), aikuiset rakenne Pepissä
Paperikoneteknologia (pdf) rakenne Pepissä
Rakennustekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Sairaanhoitaja (pdf), kevät 2015 rakenne Pepissä
Sosiaaliala (pdf) rakenne Pepissä
Tietojenkäsittely (pdf) rakenne Pepissä
Tietotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Toimintaterapia (pdf) rakenne Pepissä
Yritystoiminnan kehittäminen, Tiimiakatemia (pdf) rakenne Pepissä