Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja vaadittavista opintosuorituksista.

Opetussuunnitelma koostuu

  1. kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteisestä osasta, ns. opetussuunnitelmien perusteista (pdf)
  2. tutkinto-ohjelman omasta kuvauksesta
  3. opintojen rakenteesta ja pätevyyksistä

Opinnot järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Osaamisalueet ja opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Lukuvuoden 2014-2015 opetussuunnitelmat

Alla olevasta taulukosta löydät lukuvuonna 2014-2015 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmat.

Taulukko 1. Opetussuunnitelmat lukuvuonna 2014-2015 alkaneelle koulutukselle
Tutkinto-ohjelman kuvaus Opinnot Opintojen tuottamat pätevyydet
Automaatiotekniikka rakenne pätevyydet
Energiatekniikka rakenne pätevyydet
Fysioterapia rakenne pätevyydet
Hoitotyö    
 - Hoitotyö

rakenne

pätevyydet
 - Kätilötyö rakenne pätevyydet
 - Terveydenhoitotyö rakenne pätevyydet
Hyvinvointiteknologia rakenne pätevyydet
International Business rakenne pätevyydet
Kone- ja tuotantotekniikka rakenne pätevyydet
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu, nuoret rakenne pätevyydet
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu, aikuiset rakenne pätevyydet
Kätilö, kevät 2015 rakenne pätevyydet
Liiketalous, nuoret rakenne pätevyydet
Liiketalous, aikuiset rakenne pätevyydet
Logistics Engineering rakenne pätevyydet
Logistiikka rakenne pätevyydet
Maaseutuelinkeinot rakenne pätevyydet
Matkailu rakenne pätevyydet
Mediatekniikka rakenne pätevyydet
Musiikki rakenne
pätevyydet
Nursing rakenne pätevyydet
Ohjelmistotekniikka rakenne pätevyydet
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, nuoret rakenne pätevyydet
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, aikuiset rakenne pätevyydet
Paperikoneteknologia rakenne pätevyydet
Rakennustekniikka rakenne pätevyydet
Sairaanhoitaja, kevät 2015 rakenne pätevyydet
Sosiaaliala rakenne pätevyydet
Tietojenkäsittely rakenne pätevyydet
Tietotekniikka rakenne pätevyydet
Toimintaterapia rakenne pätevyydet
Yritystoiminnan kehittäminen, Tiimiakatemia rakenne pätevyydet

 

Aikaisempien vuosien opetussuunnitelmat

Aikaisemmin alkaneiden tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat löydät arkistoiduista opinto-oppaista: