Opetussuunnitelma koostuu

  1. kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteisestä osasta, ns. opetussuunnitelmien perusteista
  2. tutkinto-ohjelman omasta kuvauksesta
  3. opintojen rakenteesta ja pätevyyksistä

Opinnot järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Osaamisalueet ja opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Kaikkia AMK-tutkinto-ohjelmia koskevat opetussuunnitelmien perusteet (pdf)

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat

Alla olevasta taulukosta löydät lukuvuonna 2013-2014 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmat.

Taulukko 1. Opetussuunnitelmat lukuvuonna 2013-2014 alkaneelle koulutukselle
Tutkinto-ohjelman kuvaus Opinnot Opintojen tuottamat pätevyydet
Automaatiotekniikka rakenne pätevyydet
Energiatekniikka rakenne pätevyydet
Fysioterapia rakenne pätevyydet
Hoitotyö rakenne pätevyydet
 - Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, nuoret

rakenne
(syksy 2013)
rakenne
(kevät 2014)

pätevyydet
(syksy 2013)
pätevyydet
(kevät 2014)
 - Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, aikuiset rakenne
(kevät 2014)
pätevyydet
(kevät 2014)
 - Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

rakenne
(syksy 2013)
rakenne
(kevät 2014)

pätevyydet
(syksy 2013)
pätevyydet
(kevät 2014)

 - Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto rakenne
(syksy 2013)
rakenne
(kevät 2014)
pätevyydet
(syksy 2013)
pätevyydet
(kevät 2014)
Hyvinvointiteknologia rakenne pätevyydet
International Business rakenne pätevyydet
Kone- ja tuotantotekniikka rakenne pätevyydet
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu, nuoret rakenne pätevyydet
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu, aikuiset rakenne pätevyydet
Liiketalous, nuoret rakenne pätevyydet
Liiketalous, aikuiset rakenne pätevyydet
Logistics Engineering rakenne pätevyydet
Logistiikka

rakenne 
(syksy 2013
ja kevät 2014)

pätevyydet
(syksy 2013
ja kevät 2014)
Maaseutuelinkeinot rakenne pätevyydet
Matkailu rakenne pätevyydet
Mediatekniikka rakenne pätevyydet
Musiikki rakenne pätevyydet
Nursing rakenne pätevyydet
Ohjelmistotekniikka rakenne pätevyydet
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, nuoret rakenne pätevyydet
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, aikuiset rakenne pätevyydet
Paperikoneteknologia rakenne pätevyydet
Sosiaaliala rakenne pätevyydet
Tietojenkäsittely rakenne pätevyydet
Tietotekniikka rakenne pätevyydet
Toimintaterapia rakenne pätevyydet
Yritystoiminnan kehittäminen, Tiimiakatemia rakenne

pätevyydet

 

Aikaisempien vuosien opetussuunnitelmat

Aikaisemmin alkaneiden tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat löydät arkistoiduista opinto-oppaista: