Opetussuunnitelma koostuu

  1. kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteisestä osasta, ns. opetussuunnitelmien perusteista
  2. tutkinto-ohjelman omasta kuvauksesta
  3. opintojen rakenteesta ja pätevyyksistä

Opinnot järjestetään opintojaksoina, joista muodostuu osaamisalueita. Opintojaksot voivat olla sisällöltään perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä. Osaamisalueet ja opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Kaikkia AMK-tutkinto-ohjelmia koskevat opetussuunnitelmien perusteet (pdf)

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat

Alla olevasta taulukosta löydät lukuvuonna 2013-2014 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmat.

Taulukko 1. Opetussuunnitelmat lukuvuonna 2013-2014 alkaneelle koulutukselle
Tutkinto-ohjelman kuvaus Opinnot
Automaatiotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Energiatekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Fysioterapia (pdf) rakenne Pepissä
Hoitotyö (pdf)  
 - Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, nuoret

rakenne Pepissä
(syksy 2013)
rakenne Pepissä
(kevät 2014)

 - Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, aikuiset rakenne Pepissä
(kevät 2014)
 - Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto rakenne Pepissä
(syksy 2013)
rakenne Pepissä
(kevät 2014)
 - Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto rakenne Pepissä
(syksy 2013)
rakenne Pepissä
(kevät 2014)
Hyvinvointiteknologia (pdf) rakenne Pepissä
International Business (pdf) rakenne Pepissä
Kone- ja tuotantotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (pdf), nuoret rakenne Pepissä
Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (pdf), aikuiset rakenne Pepissä
Liiketalous (pdf), nuoret rakenne Pepissä
Liiketalous (pdf), aikuiset rakenne Pepissä
Logistics Engineering (pdf) rakenne Pepissä
Logistiikka (pdf) rakenne Pepissä
(syksy 2013
ja kevät 2014)
Maaseutuelinkeinot (pdf) rakenne Pepissä
Matkailu (pdf) rakenne Pepissä
Mediatekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Musiikki (pdf) rakenne Pepissä
Nursing (pdf) rakenne Pepissä
Ohjelmistotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen (pdf), nuoret rakenne Pepissä
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen (pdf), aikuiset rakenne Pepissä
Paperikoneteknologia (pdf) rakenne Pepissä
Sosiaaliala (pdf) rakenne Pepissä
Tietojenkäsittely (pdf) rakenne Pepissä
Tietotekniikka (pdf) rakenne Pepissä
Toimintaterapia (pdf) rakenne Pepissä
Yritystoiminnan kehittäminen, Tiimiakatemia (pdf) rakenne Pepissä