Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta ja tutkintoon vaadittavasta osaamisesta.

Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista ja opintojaksoista. Moduulit ovat minimissään 15 opintopisteen kokonaisuuksia, jonka osaaminen on kerrottu moduulin kuvauksessa. Moduulit koostuvat opintojaksoista. Voit saavuttaa tutkinnon osaamisesi monella eri tavalla. Yksi tapa on osallistua opintojaksoille. Opintojaksot voivat olla perus- tai ammattiopintoja, harjoittelua, opinnäytetyön tekemistä sekä vapaasti valittavia opintoja.

Tutustu myös opetussuunnitelmien perusteisiin (pdf).

Löydät opetussuunnitelmat aloitusvuosittain alasvetovalikosta. HUOM. Syksyllä 2020 aloittavien opiskelijoiden opetussuunnitelmat löytyvät Pepistä (Opetussuunnitelmat-verkkosivu).

Siirry YAMK-tutkinnon opetussuunnitelmiin (opinto-opas).