Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi

Opiskeluoikeuden säilyttämiseksi sinun tulee ilmoittautua lukukausittain läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana Peppi-järjestelmän kautta. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Kevätlukukautta koskevan ilmoittautumisen voit tehdä myös edellistä syyslukukautta koskevan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos haluat muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoittautumista muuna aikana, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Ilmoittautumisajat (Opinto-opas)

Ohje uusille opiskelijoille

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaudut läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Opintopolku.fi -palvelussa.

1.8.2015 voimaan tulleen ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Toimita poissaolon todentava virallinen dokumentti (ks. yläpuolelta) ilmoittautumisaikana opiskelijapalveluihin. Mikäli dokumentit eivät ole riittävät tai et toimita niitä lainkaan ilmoittautumisaikana, sinut merkitään läsnäolevaksi.

Kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi

 • opiskeluoikeutesi säilyy
 • voit ilmoittautua ja osallistua opintojaksoille
 • suorittaa opintoja
 • voit osana opintojasi lähteä opiskeluvaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille
 • saada ohjausta opinnäytetyöhön
 • hakea tutkintotodistusta
 • sinulla on oikeus opinto- ja ateriatukiin sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.

Poissaolevana sinulla ei ole oikeutta

 • osallistua opetukseen
 • lähteä opiskeluvaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille osana opintojasi
 • saada suorituksia opintorekisteriin
 • opiskelijastatukseen eikä näin ollen opiskelijakorttiin.


Poissaolevana voit halutessasi kuitenkin tehdä opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opintojaksot ovat samoja kuin tutkinto-opinnoissakin ja ne hyväksiluetaan tutkintoon. Voit tehdä opintoja haluamasi määrän. Opinnot ovat maksullisia.

Tutkintosääntö Poissaolo-oikeudesta voit lukea tutkintosäännöstä (7 §, pdf). Avaa
 

Huomioi ilmoittautuessasi opintojaksojen toteutuksille

Sinulla on oikeus suorittaa tutkintoon johtavia opintoja, osallistua opetukseen ja ohjattuun harjoitteluun sekä saada suoritusmerkintöjä vain, jos olet tehnyt läsnäoloilmoittautumisen ko. lukukaudelle.

Sinun tulee ilmoittautua ilmoittautumisaikana ammattikorkeakoulun Peppi-opiskelijahallintojärjestelmässä jokaiselle opintojakson toteutukselle, jolle aiot osallistua. Opintojaksojen toteutusten toteutusajat kannattaa tarkistaa työjärjestyksistä ennen ilmoittautumista, jotta opinnot eivät mene päällekkäin. Voit käydä poistamassa ilmoittautumisesi opintojakson toteutukselle, mikäli opettaja ei ole sinua vielä hyväksynyt toteutukselle. Tämän jälkeen poiston voi tehdä kyseisen opintojakson opettaja.

Toteutuksen opettaja vahvistaa ilmoittautumisesi. Jos toteutukselle ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne opiskelijat, joiden ryhmälle toteutus on suunnattu, opiskelijat, joille toteutus on pakollinen tai joiden tutkinto-ohjelma järjestää kyseisen toteutuksen. Mahdollisesti auki jääville paikoille opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille yhteiseen tarjontaan tarkoitetuille ja vapaasti valittaville toteutuksille opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaa, että joillekin toteutuksille opiskelijalla tulee olla suoritettuna toteutukselle vaadittava aiempi osaaminen.

Ole läsnä ensimmäisellä kontaktikerralla

Muista olla läsnä toteutuksen ensimmäisellä kontaktikerralla tai, jos olet pätevästä syystä estynyt, ota henkilökohtaisesti yhteyttä opintojakson toteutuksesta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä kontaktikertaa. Verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksojen toteutuksilla sinun on ilmoitettava osallistumisestasi opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla.

 

Vapaasti valittaviin opintoihin ilmoittautuminen

Ammattikorkeakoulun yhteisille, vapaasti valittaville opinnoille ilmoittaudutaan kuten tutkinto-ohjelmien muihinkin opintoihin. On mahdollista, että kaikki tarjonnassa olevat opintojaksot eivät toteudu liian pienen osallistujamäärän johdosta. Tutorointi-opintojaksoille on erillisilmoittautuminen suoraan opiskelijakunta JAMKOlle. Samoin joihinkin yrittäjyys- ja uraopintoihin ilmoittaudutaan erikseen, katso ohjeet ko. opintojaksojen tiedoista. Vapaasti valittavien ja monien muidenkin opintojaksojen opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoimen AMKin polkuopiskelija

Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen läsnäolevaksi opiskelijaksi, mutta opintojaksolle ilmoittautumisen teet samalla tavalla Peppi-järjestelmän kautta kuin tutkinto-opiskelijatkin. Läsnäoloilmoittautuminen hoidetaan puolestasi samalla, kun olet ilmoittautunut www-sivujemme kautta opiskelijaksi ja maksanut opintomaksun. Et voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi.

Peppi Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi ja opintojaksoille Pepissä (vaatii kirjautumisen) Siirry tästä