Mitä harjoittelu on?

Harjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Harjoittelu on työelämässä tapahtuvaa opiskelua, jolloin sinun on mahdollista soveltaa oppimaasi käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Koska harjoittelu on osa opintoja, sen on oltava suunniteltua ja ohjattua.

Ammattikorkeakouluharjoittelun kokonaislaajuus on koulutusalasta riippuen 30–120 opintopistettä. Harjoittelun kokonaiskestoksi muodostuu siten 20–80 työviikkoa (1 työviikko = 37,5 h). Kokopäiväisesti työskennellen se tarkoittaa 5–20 kuukauden työtä. Voit tehdä harjoittelun myös osissa ja eri työnantajien ohjauksessa Suomessa tai ulkomailla.

 

Milloin voit lähteä harjoitteluun?

Opiskelijoita lähtee harjoitteluun ympäri vuoden eri aikoina, joten harjoittelusi aikataulu riippuu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta.

 

Mitä sinun tulee tehdä?

Sinun tulee

  • miettiä, millainen harjoittelupaikka auttaa sinua ammatillisesti eteenpäin ja soveltuu omiin urasuunnitelmiisi
  • etsiä harjoittelupaikka (ks. ohjeet alla)
  • olla selvillä, miten harjoitteluprosessi etenee ja noudattaa sitä.
 

Millaisiin työtehtäviin?

Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää sinut ohjatusti tutkintosi kannalta keskeisiin työtehtäviin. Samalla opit analysoimaan työelämän kehittämiskohteita. Tehtävien tulee palvella sekä työnantajien tarpeita sekä omia oppimistavoitteitasi. Tarkempia tietoja harjoitteluun soveltuvista tehtävistä saat yksikkösi harjoitteluvastaavilta.

 

Miten hankit harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsiminen on pääsääntöisesti opiskelijan vastuulla ja aktiiviset yhteydenottosi työnantajiin auttavat hyvän paikan löytämisessä. Seuraa Elmo-opiskelijaintran harjoitteluun liittyviä tiedotteita (vaatii kirjautumisen). Osa harjoittelupaikoista ilmoitetaan suoraan Jyväskylän ammattikorkeakoulun harjoitteluvastaavien kautta.

Rekisteröidy myös Duuni Keski-Suomi -palveluun tai lataa puhelimeesi Tiitus-mobiilisovellus. Palvelussa voit selailla työ- ja harjoittelupaikkoja sekä projekteja.

Muista myös some-kanavat. Esimerkiksi LinkedInissä voit profiilin luomisen jälkeen ilmoittaa etsiväsi harjoittelupaikkaa. LinkedIn on kansainvälinen maailman tunnetuin työnantajien käyttämä some-kanava osaajien etsintään.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, voit etsiä harjoittelupaikkaa myös Jobiili-palvelusta, joka on sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä.

 

Kuka harjoitteluasi ohjaa?

Harjoittelusi on ohjattua. Harjoittelusopimuksessa sinulle nimetään ohjaaja sekä työpaikalta että oppilaitoksesta. Ennen harjoittelua ammattikorkeakoulu tukee sinua mm. harjoittelupaikan hakemisessa sekä harjoittelutehtävien ja oppimistavoitteiden määrittelyssä. Harjoittelusi aikana työnantajan tulee ohjata ja perehdyttää sinua ammattialan erityispiirteisiin ja työtehtäviin. Olennainen osa harjoitteluasi on myös harjoittelupaikan työympäristöön ja kulttuuriin perehtyminen itseohjautuvasti.

 

Miten teet harjoittelusopimuksen?

Harjoittelujaksoista kirjoitetaan työnantajan, harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun välinen harjoittelusopimus. Jos teet harjoittelun Suomessa, tee harjoittelusopimus Elmo-opiskelijaintrasta löytyvällä lomakkeella (vaatii kirjautumisen). Ulkomailla suoritettavien harjoitteluiden harjoittelusopimukset tehdään Mobility Online -järjestelmässä (vaatii kirjautumisen).

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, lue koulutusalan omat ohjeet Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

 

Saatko harjoittelusta palkkaa?

Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Palkasta tai muista etuuksista sovit työnantajan kanssa. Mikäli harjoittelusta maksetaan palkkaa, teet työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen lisäksi työsopimuksen. Koska harjoittelu on osa opintoja, voit hakea opintotukea harjoitteluajalle. Harjoittelupalkan määrä vaikuttaa opintotukeen. Ulkomailla harjoitteluun on mahdollista hakea apurahaa ammattikorkeakoululta. Ohjeet apurahan hakemiseen löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen) tai kansainvälistymispalveluista.

 

Kuka korvaa harjoittelussa sattuneet tapaturmat?

Jos saat harjoittelusta palkkaa, on kyseessä työsuhde, ja kuulut harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Mikäli kyseessä ei ole työsuhde, kuulut ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Lue lisää

 

Miten toimit harjoittelun päättyessä?

Harjoittelujakson päättyessä käyt työpaikan esimiehesi kanssa kehityskeskustelun periaatteita noudattavan henkilökohtaisen palautekeskustelun. Laadit harjoittelustasi harjoitteluraportin.

Huolehdi, että saat harjoittelujaksosta harjoittelutyönantajalta työ- tai harjoittelutodistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, lue koulutusalan omat ohjeet Elmo-opiskelijaintrasta.

Koulutuskohtaiset harjoitteluohjeet Ohjeet löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Avaa
Harjoittelu ulkomailla Voit tehdä tutkintoon sisällytettävän harjoittelun osin tai kokonaan ulkomailla (tietoa jamk.fi -sivustolla). Lue lisää

Harjoittelun yhteyshenkilöt sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala

Blek Tiina

Blek Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407532091

Harjoittelun yhteyshenkilöt liiketalous ja matkailu

Borén Christina

Borén Christina

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358503065108
Väisänen Karoliina

Väisänen Karoliina

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408656879
Lietonen Ani

Lietonen Ani

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408098391
Näytä lisää
Teno Juha-Tapio

Teno Juha-Tapio

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358505171569

Harjoittelun yhteyshenkilöt teknologia ja luonnonvara-ala

Lappalainen-Kajan Tarja

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204
Kakko Anneli

Kakko Anneli

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358400719531
Näytä lisää
Franssila Tommi

Franssila Tommi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405946847
Heinonen Ulla

Heinonen Ulla

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648
Näytä lisää
Toimialakokemus:
Peltokasvien tuotanto
Tutkinnot:
MMM, Agronomi
Korpinen Jussi

Korpinen Jussi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408250658
Näytä lisää
Tutkinnot:
DI
Häkkinen Veli-Matti

Häkkinen Veli-Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469
Näytä lisää