jamk.fi

Opinnäytetyö - ohjeet AMK-opiskelijalle

Opinnäytetyö opintojaksoina

Opinnäytetyöprosessi jakaantuu seuraaviin opintojaksoihin:

Opinnäytetyö, osa 1 (5 op), Opinnäytetyö, osa 2 (10 op) ja Kypsyysnäyte

Tee HOPSiin oman opinnäytetyösi etenemisestä alustava suunnitelma, mukaan lukien kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ilmoittaudu etukäteen opinnäytetyöhön liittyville opintojaksoille lukukausien ilmoittautumisaikoina.

Laajuus

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä (400 h) ja se tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluu opinnäytetyötä tukevia opintoja. Saat ohjausta omasta tutkinto-ohjelmastasi, kun valitset aiheellesi parhaiten soveltuvaa lähestymistapaa ja menetelmää. Lue lisää opinnäytetyön ohjauksesta Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Miten teen opinnäytetyöni?

Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa, sillä parhaimmillaan se on myös väline alueen elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan eri alueiden kehittämisessä. Voit toteuttaa opinnäytetyösi myös pari- tai pienryhmätyönä ja monialaisesti yhden tai useamman koulutusalan opiskelijan kesken.

Opinnäytetyö voi olla koulutusalojen erilaisista lähtökohdista johtuen ammatillisen alueen käytännön asiantuntijatehtävä, soveltavaa tutkimusta tai muuta alaan liittyvää kehitystoimintaa. Myös eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden yhteiset opinnäytetyöt, joissa ongelmiin haetaan laaja-alaisia ratkaisuja, ovat suotavia. Toivottavaa on, että voisit kytkeä opinnäytetyön harjoitteluun. Opinnäytetyön tulee ratkaista työelämän tarpeista nousevia ongelmia.

Mitä opin opinnäytetyötä tehdessäni?

Tekemällä opinnäytetyön kehität ja osoitat valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä, työelämän tarpeista nousevassa tutkimus- ja kehittämistyössäsi.

Valmiutesi opinnäytetyön tekemiseen kehittyvät koulutuksen alusta alkaen. Tiedonhankinta- ja -käsittelyvalmiutesi, kykysi työskennellä itsenäisesti ja erilaisten tiimien jäsenenä sekä oman ammattitaitosi käytännöllinen ja teoreettinen hallinta karttuvat opiskelusi edetessä. Opinnäytetyö kokoaa ja syventää näitä valmiuksiasi.

Opit laatimaan lähteisiin perustuvan tietoperustan ja raportoimaan tulokset JAMKin opinnäytetyöohjeiden mukaisesti. Opit arvioimaan tuloksia ja tuomaan esille kehittämisehdotuksia. Kykenet myös ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Kirjaston palveluja opinnäytetyön tekijälle

  • Opparisauna
  • Oppariblogi
  • Hyvät lähteet opinnäytteeseen
  • Opi tiedonhakua

Kaikki yllä mainitut palvelut löytyvät täältä: http://www.jamk.fi/fi/Palvelut/kirjasto/Loyda-kysy-opi/.

Valmiiden opinnäytetöiden haku (Theseus-tietokanta)
JAMKin hyvät opinnäytetyöt (blogit.jamk.fi)

Sanastot (Finto)