JAMKissa on mahdollista saada ryhmämuotoista ohjausta ja tukea opintoihin niiden eri vaiheissa. Ryhmissä saat tukea esim. kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, esiintymisjännitykseen, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin sekä tiedonhankintaan. Voit osallistua ryhmätyöskentelyyn myös silloin, kun opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa. Ryhmässä työskentely mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden opiskelijoiden kanssa.

 

Hyvinvointia opiskeluun

Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot (2 op)

Opintojakso alkaa syksyllä 26.10.2020 ja keväällä 15.3.2021. Opintojakso toteutetaan verkkoympäristössä (Opiskelijan kompassi). Opintojaksolla opiskelija saa ohjausta hyvinvointivalmentajalta. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Sopii erityisesti opiskelijoille, joilla on mielialapulmia ja stressiä.

Yhteyshenkilö: Heini-Maria Pietilä, opintopsykologi

Life Balance - tasapainoa elämään (5 op)

Opintojakso alkaa syksyllä 31.8.2020 ja kevätlukukaudella 11.1.2021. Tavoitteena opintojaksolla on oman hyvinvoinnin edistäminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Sopii erityisesti opiskelijoille, joilla stressiä, haasteita arjenhallinnassa ja mielialapulmia.

Yhteyshenkilö: Maaret Rutanen

Työhyvinvointia opiskelijan uralle (5 op)

Verkkototeutus sekä syksyllä että keväällä. Opintojaksolla käsitellään esimerkiksi työn fyysisen ja psyykkiseen kuormitukseen ja työstä palautumiseen liittyviä asioita, hyvää ergonomiaa, oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin edistämistä ja johtamista sekä työnantajan ja työntekijän vastuita, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Yhteyshenkilö: Anja Tanttu / Teppo Karapalo

Green care -perusteet (5 op)

Opintojaksolla käsitellään luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija osaa mm. kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan ja valita keinoja sen vahvistamiseen.

Nature and Wellbeing (5 op)

Content: Theories linking nature and well-being, evidence based research results between nature and wellbeing benefits, practical tools for preventive and treatment based rehabilitation, health care and social work – indoors, in green spaces and wood lands.

Summer School -studies / Summer 2020
Contact person: Raija Lundahl

Löydä oma liikuntamuotosi (5 op)

Opintojakso toteutuu syksyllä 2019. Opiskelija tutustuu omatoimisesti erilaisiin liikuntalajeihin sekä erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. Opiskelija voi hyödyntää Korkeakoululiikunnan, liikuntaseurojen, eri liikuntapalveluiden tarjoajien sekä JAMKOn liikuntapalveluita.

Yhteyshenkilö: Eeva Vissel, JAMKO

Yhdessä kiinni opintoihin -ryhmä

Ryhmä on suunnattu opiskelijoille, joiden ote opinnoista on kadoksissa. Ryhmän tavoitteena on ohjauksen ja vertaistuen avulla saada ote opinnoista. Ryhmä alkaa 8.9.2020. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13-15, kuuden viikon ajan. 

Yhteyshenkilöt: opintopsykologi Heini-Maria Pietilä, opinto-ohjaaja Heli-Riikka Immonen

Varmuutta esiintymiseen (3 op)

Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2022. Opintojaksolla käsitellään psykologisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta jännittämistä, joka haittaa opiskelua ja sosiaalisia tilanteita. Esiintymisvarmuutta kehitetään erilaisten harjoitusten avulla.

Yhteyshenkilö: Satu Liukko

 

Tukea oppimisen taitoihin

Sujuvuutta opiskeluun (5 op) - Tsemppiä opintoihin

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakso (1–5 op) tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskeltavien asioiden lukemisessa ja omaksumisessa sekä opiskelutehtävien tekemisessä. Opintojakso tarjoaa työkaluja tekstien avaamiseen ja muistiinpainamiseen, kirjoitetun kielen hahmottamiseen ja kirjallisen tuottamiseen sekä niihin liittyviin pulmiin.

Sujuvuutta opiskeluun -opintojaksokokonaisuuden osiot ovat:

 • Opiskelukirjoittaminen, BI00BB51 (2 op)
  • opiskelutekstien suunnittelu ja rakentaminen, omien kirjoitustaitojen kehittäminen
  • toteutus: kontakti/verkko 15.9.–27.10.2020 tiistaisin klo 16-17.30
  • verkkototeutuksena loka-marraskuussa 2020 sekä helmi-maaliskuussa 2021
 • Kielenhuollon kertaus, BI00BB50 (1 op)
  • keskeisten oikeakielisyysseikkojen kertausta
  • toteutus: 3.11.–1.12.2020 tiistaisin klo 16-17.30
  • verkkototeutuksena + kontaktitentti syys-lokakuussa 2020 ja helmi-maaliskuussa 2021
 • Opiskelutekniikat, BI00BB52 (2 op)
  • opiskelulukemisen avaimet, tiedon omaksumisen keinot, opittavan asian jäsentelyn tekniikat, lähdeaineistoista kirjoittamisen taito

Paikka: Kontaktitunnit pääkampus, Rajakatu 35; verkkotyötilat Optimassa
Yhteyshenkilö: Satu Liukko, lehtori, Kielikeskus

 

Lukiarviointi

Luki-arviointiin on mahdollisuus osallistua joko syyskauden tai kevätlukukauden alussa. Lukiarviointi mahdollistaa sinulle tilanteen tarkistukseen, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskelutehtävien tekemisessä tai jos sinulla on epäilty tai jo todettu vaikeus lukemisen ja kirjoittamisen alueella.

Arviointimenetelmänä käytetään Holopaisen ja muiden (2004) Lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille. Sen tulosten perusteella voidaan yhdessä koota opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitella tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne.

 • Lukiarviointi syksyllä ti 22.9.2020 klo 16
 • Lukiarviointi keväällä ti 19.1.2021 klo 16

Ilmoittaudu lukiarviointiin sähköpostitse Satu Liukolle (etunimi.sukunimi@jamk.fi). Lukitestin luokkatila ilmoitetaan vastausviestissä.

Kielten tukiopinnot

JAMK tarjoaa englannin ja ruotsin tukiopintoja niille opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotaso ja jotka eivät ole vielä suorittaneet Työelämän englanti tai Työelämän ruotsi -opintojaksoja.

Tiko-kertaus

Apua oppimistehtävien tekemiseen tietojenkäsittelyn opiskelijoille.

Toteutus: tiistaisin klo 9-11, Rajakatu 35 luokka C112
Yhteyshenkilö: Teemu Pölkki

Matematiikan tukiopinnot Pääkampuksella

Matematiikan valmentavat opinnot 1, TLXV1561 (3 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäiselle lukukaudelle
 • suositellaan, jos tarvitsee lisäharjoitusta
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 3 h/vko; ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain

Matematiikan valmentavat opinnot 2, TLXV1562 (2 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu toiselle lukukaudelle
 • suositellaan, jos tarvitsee lisäharjoitusta
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko; ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain

Yhteyshenkilö: Anne Rantakaulio

Matematiikan tukiopinnot Dynamossa

Matematiikan tukiopinnot, TZMA0010 (3op)
Yhteyshenkilö: Sirpa Alestalo

LuMa-tupa IT-alan opiskelijoille
Voit tulla laskemaan matematiikan ja fysiikan laskuja.
Opettaja paikalla perjantaisin klo 8-9.30, Lutakon kampus tila D426.
Yhteyshenkilö: Sirpa Alestalo

Opinnot rullaamaan

Ryhmä on suunnattu opiskelijoille, joiden opinnot ovat syystä tai toisesta jumissa. Ryhmässä saadaan ohjausta ja vertaistukea. Yhteisenä tavoitteena on opintojen edistyminen.

Relaamo

ICT-alan opiskelijoille tukea opiskeluun. Relaamo toimii Dynamon kampuksella, tila D334. Paikalla Mentoreita. Mahdollisuus tehdä kotitehtäviä, kysyä neuvoa, viettää aikaa muiden opiskelijoiden kanssa jutellen ja vaikkapa pelaten.

Toteutus: ma, ke, pe klo 8:00-18:30 sekä ti ja to klo 14:15 – 18:30.
Yhteyshenkilö: Hannu Oksman

Taloushallinnon opintojen pienryhmäohjaus restonomiopiskelijoille

Yhteyshenkilöt: Petra Blinnikka ja Anita Hukkanen

OpenLabs

OpenLabs on kaikille hyvinvointiyksikön opiskelijoille tarkoitettu avoin harjoitteluaika, joka on vapaaehtoista eikä sisällä opetusta. OpenLabsiiin voi tulla periaatteessa harjoittelemaan mitä tahansa kädentaitoja tai opiskelemaan VR-ympäristössä vaikkapa anatomiaa ja fysiologiaa.

Yhteyshenkilö: Emilia Lahdenperä

Lääkelaskupaja

Lääkelaskupaja on non stop –periaatteella toimiva lääkelaskujen ohjaus- ja tenttitilaisuus HYVIn opiskelijoille. Sinulla on mahdollisuus tulla ja kysyä epäselviä asioita.

Toteutus Examstudiolla, Dynamolla ja verkossa.
Lisätietoja ja aikatauluja: https://oppimateriaalit.jamk.fi/laakelaskupaja/
Yhteyshenkilö: Niilo Kuokkanen

 

Pop-up

Pop-up guidance/ohjaus

Ryhmä on suunnattu restonomi-, tradenomi- ja TIKO-opiskelijoille / for IB and tourism students.

Toteutus / Implementation: Rajakatu 35, D-lounge on Tuesdays, 10:00-11:30.
Yhteyshenkilöt / contact: Heli-Riikka Immonen, Piia Hynynen and Jarkko Immonen.

Harjoittelun pop-up: tukea harjoitteluprosessiin

Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilöt: Petra Blinnikka ja Karoliina Väisänen (restonomit) sekä Erica Svärd (tradenomit)

HyPe coffee time

Opiskeluhyvinvoinnin työntekijät tavattavissa

Rajakatu D-lounge: Torstaisin 19.9., 24.10., 21.11. ja 12.12. klo 11-13
Dynamon aula: Keskiviikkoisin 4.9., 2.10., 13.11. ja 4.12 klo 12-13.30

 

Tukea opintojen loppuvaiheessa

Opparisauna

Henkilökohtainen tiedonhaun opastus yhdelle opiskelijalle tai pienryhmälle opinnäytetyön aiheesta sen jälkeen, kun opetussuunnitelman mukaiset tiedonhankinnan opetukset on käyty.

Varaa aika opastukseen hyvissä ajoin Elmo-opiskelijaintran kohdasta Kirjasto löytyvällä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Lisätietoja: kirjasto(at)jamk.fi

Opinnot valmiiksi -ryhmä (verkkototeutus)

Ryhmä on suunnattu loppuvaiheen opiskelijoille. Ryhmässä saa tukea ja ohjausta opintojen loppuun saattamiseksi. Ryhmä toteutetaan verkossa syksyllä 2019 (viikot 40-46) ti klo 16-17.30.

Yhteyshenkilöt: opinto-ohjaajat Vesa Kuhanen ja Heli-Riikka Immonen

Opparipaja (tradenomit ja restonomit)

Ohjausta ja tukea opinnäytetyön tekemiseen.

Toteutus: 26.9.2019 alkaen, torstaisin klo 10-12, Rajakatu 35 tila BP07.1.
Yhteyshenkilö: Elina Vaara

Lataa sivun aineisto pdf-muodossa

Etsi yhteyshenkilöiden tiedot henkilökuntahausta