Opintopsykologien vinkit JAMKin opiskelijoille

Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne haastaa JAMKin opiskelijoita ja henkilökuntaa monin uusin tavoin. Olemme koonneet joitakin vinkkejä JAMKin opiskelijoita varten etäopiskelun ja mielen hyvinvoinnin tueksi.

Opetuksen tavoin myös JAMKin ohjauspalvelut ovat nyt verkossa. Ohjausta tehdään Teamsin tai Zoomin välityksellä. Ajan opintopsykologille voi tilanteesta huolimatta varata entiseen malliin sähköpostitse lähettämällä viesti osoitteeseen opintopsykologi(at)jamk.fi

Toivotamme jaksamista kaikille uudenlaisten arjen haasteiden opetteluun. Pidetään huolta toisistamme!

Etäopiskelu

Huolen lievittäminen, tukea jaksamiseen

Mielen hyvinvointi

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin

Opettajatutor

Lähiohjaajan tuki ja ohjaus kaikille opiskelijoille alla olevissa tilanteissa:

 • Alan valintaan liittyvät kysymykset (opintovalinnat, ammatillisen kehittymisen, urasuunnittelun ja työllistymisen tuki)
 • Jaksaminen
 • Ajan hallinta
 • Opiskelumotivaatio
 • Oppimisen pulmat; opiskelutekniikka, vaikeus oppia (esim. kielet, matematiikka)
 • Jumissa olevat opinnot
 • Yksinäisyyden tunne
 • Esiintymisjännitys
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajien kanssa

Lue lisää opettajatutorin palveluista

Opinto-ohjaaja

Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa:

 • Haastavat elämäntilanteet (ajanhallinta, perhetilanteet, opiskelun, perheen ja työn yhteensovittaminen, oma/läheisen terveydentila, uupumus)
 • Saavutettava / esteetön opiskelu. Henkilökohtaiset opintojärjestelyt esimerkiksi seuraavissa asioissa: oppimisvaikeudet (luki, kielet, matematiikka, hahmottaminen, keskittyminen), jännittäminen, sairaudet, mielenterveysongelmat, vammat, kulttuuri- ja / tai kielitausta
 • Opiskelumotivaatio; keskeyttämisajatukset/-riski
 • Opinnot jumissa ja/tai pitkään sivussa opinnoista
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajatutorin/opettajien kanssa
 • Opiskelu lisäajalla, opintojen loppuunsaattamisen tuki

Lue lisää opinto-ohjaajan palveluista

Opintopsykologi

 • Opiskelutaidot, motivaatio, keskittymisen haasteet
 • Stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus
 • Mielialan lasku
 • Sosiaaliset suhteet, yksinäisyys
 • Haastavat elämäntilanteet
 • Saavutettava / esteetön opiskelu. Henkilökohtaiset opintojärjestelyt esimerkiksi seuraavissa asioissa: oppimisvaikeudet (luki, kielet, matematiikka, hahmottaminen, keskittyminen), jännittäminen, sairaudet, mielenterveysongelmat, vammat, kulttuuri- ja / tai kielitausta

Lue lisää opintopsykologin palveluista

Oppilaitospappi

 • Ihmissuhdepulmat
 • Stressi
 • Ahdistus
 • Kriisit ja suru
 • Yksinäisyys
 • Kiusaaminen ja syrjintä
 • Elämänkatsomus

Lue lisää oppilaitospapin palveluista

Opiskelu-terveydenhuolto

Terveydenhoitaja/lääkäri

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus
 • Arviointi ja ohjaus sekä tarvittaessa jatko-ohjaus muille yhteistyöverkoston toimijoille

Opiskeluterveydenhuollon tiedot

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden opintoasiainkoordinaattorit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen
 • opintojaksolle ilmoittautuminen
 • opiskeluoikeus
 • harkinnanvarainen lisäaika
 • valmistuminen
 • opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti, VR:n ja Matkahuollon opiskelijatodistus

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Opiskelijatutorit

Vertaistukea opintojen alussa ja aikana.

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäytyminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Peppi, Optima, Moodle, Elmo, Tuudo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja kulttuuriin sopeuttaminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut

Lue lisää opiskelijatutoritoiminnasta

Mentorit

Vertaistukea opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen.

 • Tukeminen opintojen etenemisessä
 • Neuvominen opintojen sisältöihin, harjoitteluihin, opiskelijavaihtoon tai opinnäytetyöhön liittyvissä kysymyksissä
 • Kohtaaminen, kuunteleminen ja ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen
 • Ohjaus tarvittavien tukipalveluiden piiriin
 • Tutoreiden tukeminen tutorointiin liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa pulmatilanteissa

Lue lisää mentoritoiminnasta

 

Häirintäyhdyshenkilö

JAMKOn häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

 • Syrjintä
 • Tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden vastainen kohtelu
 • Silmätikuksi ottaminen
 • Kiusaaminen
 • Uhkailu
 • Sanallinen tai fyysinen häirintä

Lue lisää häirintäyhdyshenkilön palveluista

 

Sovittelija

Sovittelija toimii opiskelijan kohtaaman kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa.

 • huolehtii asianosaisten kuulemisesta
 • tukee sovitteluratkaisun syntymistä
 • kirjaa ja dokumentoi sopimisen ja jatkotoimenpiteet

Sovittelijoina toimivat erikseen tehtävävään koulutetut henkilöt. Koulutuksen saaneiden sovittelijoiden joukossa on opettajatutoreita, opinto-ohjaajia, oppilaitospappi ja JAMKOn häirintäyhdyshenkilö.

Lue lisää

 

Päihdeyhdyshenkilö

 • neuvoo ja tukee opiskelijoiden päihde- ja peliriippuvuuteen liittyvissä tilanteissa ja niiden puheeksiottamisessa
 • huolehtii hoitoonohjaamisesta
 • organisoi huumausainetestauksen ja opiskelijan kuulemisen ennen sitä
 • toimii yhdyshenkilönä moniammatillisessa verkostossa

Lue lisää

Kampusten päihdeyhdyshenkilöiden ja -varahenkilöiden yhteystiedot löytyvät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Jos et tiedä, keneen ottaa yhteyttä

ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (myös sähköpostilla opiskelijapalvelut(at)jamk.fi) tai hyödynnä tämän sivuston Chat-palvelua.

 

Ohjauksen palvelukartasto

Voit etsiä oikeaa tahoa myös alla olevasta visuaalisesta palvelukartastosta.

Polkuja - Ohjausta ja hyvinvointia sinua varten

Lue ohjauksen ja hyvinvoinnin toimijoiden blogikirjoituksia ja ajatuksia!

Blogiin

Avoimen AMKin polkuopiskelija

Voit käyttää kaikkia muita ohjauksen palveluita kuten tutkinto-opiskelijatkin lukuun ottamatta opintopsykologin palveluita. Käänny näissä asioissa joko opiskelijapapin tai oman alueesi terveyskeskuksen puoleen.

Ohjauksen kolme osaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen.

Ohjaus sisältää opintojen kaikissa vaiheissa:

 • opiskelun ja oppimisen ohjauksen
 • ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun tuen
 • hyvinvointia tukevan ohjauksen

Opiskelijan palvelut -video

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Opiskelun ja oppimisen ohjaus

Ohjauksen avulla sinua tuetaan niin, että tutustut ammattikorkeakoulun käytänteisiin, pystyt toimimaan aktiivisesti ja motivoituneesti, teet perusteltuja yksilöllisiä opintovalintoja, osaat hyödyntää erilaisia tukimuotoja, edistät omaa hyvinvointiasi, opintosi etenevät ja valmistut suunnitellussa ajassa. Ohjaus auttaa sinua myös urasuunnittelussa, työllistymisessä ja jatko-opintoihin suuntautumisessa.

Ohjaus on toimintaa, joka kuuluu koko henkilökunnan tehtäviin. Opettajan vastuulla on käydä jokaisella opintojaksolla läpi, miten opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi tulee opiskella ja miten opintojakso tukee opiskelijan asiantuntijuutta. Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa saat tukea esimerkiksi opettajatutorilta, opinto-ohjaajalta ja opintopsykologilta.

Opiskelijana saat esteettömyyteen liittyvää tukea, jonka tavoitteena on luoda fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti saavutettava ja esteetön opiskeluympäristö niin, että voit ominaisuuksistasi ja yksilöllisistä tuen tarpeistasi riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Oppimisympäristöissä huomioidaan oppimisvaikeuksiin, fyysiseen esteettömyyteen, päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvä yksilöllisen tuen tarve niin, että opintojesi tavoitteellinen eteneminen on mahdollista.

Ohjauksen periaatteet Ohjaustoiminta pohjautuu ohjauksen periaatteisiin (pdf). Lue
 

Ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun tuki

Laadit ja päivität ura- ja opiskelusuunnitelmaasi ja keskustelet siitä opettajatutorisi kanssa vuosittaisessa hops-keskustelussa. Keskustelun tavoitteena on jäsentää ja pohtia opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteitasi, toiveitasi ja mahdollisuuksiasi.

 

Hyvinvointia tukeva ohjaus

Ohjauksen tavoitteena on terve ja turvallinen oppimisympäristö, joka suojaa mielenterveyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja edistää koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Yhteisön hyvinvoinnin tukeminen on kaikkien vastuulla. Voit keskustella omaan hyvinvointiisi liittyvistä asioista esimerkiksi opettajatutorisi, vertaistutorin, mentorin, opinto-ohjaajan, opintopsykologin, oppilaitospapin tai opiskeluterveydenhuollon työntekijöiden kanssa. JAMK tarjoaa myös opintojaksoja ja ryhmiä hyvinvoinnin tueksi.

Lisätietoa ohjauspalveluista

(Elmo-opiskelijaintra, vaatii kirjautumisen)

 

Ohjaus päihdeasioissa

Jokainen opiskelija on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelija itse ei tunnista tilannettaan tai jaksamisessaan tapahtunutta muutosta. Tällöin korkeakouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi, varhaisen välittämisen periaatetta soveltaen. Yhteisen toiminnan tavoitteena on, että huoli häviää. Huoli jatkuu, mikäli opiskelija edelleen oireilee tai aiheuttaa huolta ympäristössä.

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jokaisella kampuksella toimii koulutuksen saanut päihdeyhdyshenkilö.

Alla toimintaohjeet päihdeongelmiin puuttumisessa:

A) Toimintaohje, kun itse havaitset olevasi avun tarpeessa päihde- tai peliongelman vuoksi:

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa luotettavaksi kokemaasi henkilöön tai kampuksen päihdeyhdyshenkilöön ja kerro ongelmastasi. Selvitä opintojesi tilanne ja kuinka niiden kanssa etenet.
 2. Selvitä yhteistyössä sinua parhaiten tukeva hoito ja sitoudu siihen. Hoitotahoja voivat olla esimerkiksi päihdehoitaja tai SOVATEK-säätiön päihdepalvelukeskus.

B) Toimintaohje, kun huoli opiskelijan päihteidenkäytöstä herää:

 1. Huolen havaitsijana ota yhteys kampuksen päihdeyhdyshenkilöön. Sopikaa yhteinen tapaaminen opiskelijan kanssa ja ottakaa huoli puheeksi luottamuksellisesti opiskelijan yksityisyyttä kunnioittaen. Älä syyllistä, mutta kerro avoimesti, mitkä havaintosi vahvistavat kokemaasi huolta.
 2. Konsultoi tarvittaessa esimerkiksi opettaja-tutoria, opinto-ohjaajaa, opintopsykologia tai terveydenhuoltoa.
 3. Mikäli huoli on tuntuvaa, sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla opiskelijan kanssa hoitoon ohjautumisesta terveydenhuoltoon.
 4. Sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla tilanteen seurannasta ja mahdollisista verkostopalavereista, joissa voi olla mukana opiskelijan lisäksi terveydenhuollon ja JAMKin ohjaushenkilöstön edustajia.

C) Toimintaohje, kun opiskelija on päihtyneenä kampuksella:

 1. Varmista, että opiskelija ei ole vaaraksi itselleen eikä muille.
 2. a) Pieni huoli: ota asia puheeksi päihtyneen kanssa mieluiten yhdessä jonkun toisen kanssa.
  b) Tuntuva / suuri huoli: ota suoraan yhteyttä vahtimestareihin tai 112.
 3. Ohjaa opiskelija turvallisesti kotiin.
 4. Ota yhteyttä kampuksen päihdeyhdyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia puheeksiottotilanteen ja hoitoonohjauksen järjestämisestä.
 5. Toimita tilanteesta syntyneet dokumentit päihdeyhdyshenkilölle, joka vastaa tilanteesta syntyneiden asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista.
 6. Kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa (Tutkintosääntö § 40).

Erilaiset toimintamallit on kuvattu tarkemmin varhaisen välittämisen toimintamallissa (pdf).