Ohjauksen kolme osaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen.

Ohjaus sisältää opintojen kaikissa vaiheissa:

 • opiskelun ja oppimisen ohjauksen
 • ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun tuen
 • hyvinvointia tukevan ohjauksen
 

Opiskelun ja oppimisen ohjaus

Ohjauksen avulla sinua tuetaan niin, että tutustut ammattikorkeakoulun käytänteisiin, pystyt toimimaan aktiivisesti ja motivoituneesti, teet perusteltuja yksilöllisiä opintovalintoja, osaat hyödyntää erilaisia tukimuotoja, edistät omaa hyvinvointiasi, opintosi etenevät ja valmistut suunnitellussa ajassa. Ohjaus auttaa sinua myös urasuunnittelussa, työllistymisessä ja jatko-opintoihin suuntautumisessa.

Ohjaus on toimintaa, joka kuuluu koko henkilökunnan tehtäviin. Opettajan vastuulla on käydä jokaisella opintojaksolla läpi, miten opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi tulee opiskella ja miten opintojakso tukee opiskelijan asiantuntijuutta. Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa saat tukea esimerkiksi opettajatutorilta, opinto-ohjaajalta ja opintopsykologilta.

Opiskelijana saat esteettömyyteen liittyvää tukea, jonka tavoitteena on luoda fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti saavutettava ja esteetön opiskeluympäristö niin, että voit ominaisuuksistasi ja yksilöllisistä tuen tarpeistasi riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Oppimisympäristöissä huomioidaan oppimisvaikeuksiin, fyysiseen esteettömyyteen, päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvä yksilöllisen tuen tarve niin, että opintojesi tavoitteellinen eteneminen on mahdollista.

 

Ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun tuki

Laadit ja päivität ura- ja opiskelusuunnitelmaasi ja keskustelet siitä opettajatutorisi kanssa vuosittaisessa hops-keskustelussa. Keskustelun tavoitteena on jäsentää ja pohtia opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteitasi, toiveitasi ja mahdollisuuksiasi.

 

Hyvinvointia tukeva ohjaus

Ohjauksen tavoitteena on terve ja turvallinen oppimisympäristö, joka suojaa mielenterveyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja edistää koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Yhteisön hyvinvoinnin tukeminen on kaikkien vastuulla. Voit keskustella omaan hyvinvointiisi liittyvistä asioista esimerkiksi opettajatutorisi, vertaistutorin, mentorin, opinto-ohjaajan, opintopsykologin, oppilaitospapin tai opiskeluterveydenhuollon työntekijöiden kanssa. JAMK tarjoaa myös opintojaksoja ja ryhmiä hyvinvoinnin tueksi.

Opintopsykologien vinkit JAMKin opiskelijoille

Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne haastaa JAMKin opiskelijoita ja henkilökuntaa monin uusin tavoin. Olemme koonneet joitakin vinkkejä JAMKin opiskelijoita varten etäopiskelun ja mielen hyvinvoinnin tueksi.

Opetuksen tavoin myös JAMKin ohjauspalvelut ovat nyt verkossa. Ohjausta tehdään Teamsin tai Zoomin välityksellä. Ajan opintopsykologille voi tilanteesta huolimatta varata entiseen malliin sähköpostitse lähettämällä viesti osoitteeseen opintopsykologi(at)jamk.fi

Toivotamme jaksamista kaikille uudenlaisten arjen haasteiden opetteluun. Pidetään huolta toisistamme!

Etäopiskelu

Huolen lievittäminen, tukea jaksamiseen

Mielen hyvinvointi

Ohjauksen periaatteet Ohjaustoiminta pohjautuu ohjauksen periaatteisiin. Lue
 

Ohjaus päihdeasioissa

Jokainen opiskelija on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelija itse ei tunnista tilannettaan tai jaksamisessaan tapahtunutta muutosta. Tällöin korkeakouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi, varhaisen välittämisen periaatetta soveltaen. Yhteisen toiminnan tavoitteena on, että huoli häviää. Huoli jatkuu, mikäli opiskelija edelleen oireilee tai aiheuttaa huolta ympäristössä.

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jokaisella kampuksella toimii koulutuksen saanut päihdeyhdyshenkilö.

Alla toimintaohjeet päihdeongelmiin puuttumisessa:

A) Toimintaohje, kun itse havaitset olevasi avun tarpeessa päihde- tai peliongelman vuoksi:

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa luotettavaksi kokemaasi henkilöön tai kampuksen päihdeyhdyshenkilöön ja kerro ongelmastasi. Selvitä opintojesi tilanne ja kuinka niiden kanssa etenet.
 2. Selvitä yhteistyössä sinua parhaiten tukeva hoito ja sitoudu siihen. Hoitotahoja voivat olla esimerkiksi päihdehoitaja tai SOVATEK-säätiön päihdepalvelukeskus.

B) Toimintaohje, kun huoli opiskelijan päihteidenkäytöstä herää:

 1. Huolen havaitsijana ota yhteys kampuksen päihdeyhdyshenkilöön. Sopikaa yhteinen tapaaminen opiskelijan kanssa ja ottakaa huoli puheeksi luottamuksellisesti opiskelijan yksityisyyttä kunnioittaen. Älä syyllistä, mutta kerro avoimesti, mitkä havaintosi vahvistavat kokemaasi huolta.
 2. Konsultoi tarvittaessa esimerkiksi opettaja-tutoria, opinto-ohjaajaa, opintopsykologia tai terveydenhuoltoa.
 3. Mikäli huoli on tuntuvaa, sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla opiskelijan kanssa hoitoon ohjautumisesta terveydenhuoltoon.
 4. Sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla tilanteen seurannasta ja mahdollisista verkostopalavereista, joissa voi olla mukana opiskelijan lisäksi terveydenhuollon ja JAMKin ohjaushenkilöstön edustajia.

C) Toimintaohje, kun opiskelija on päihtyneenä kampuksella:

 1. Varmista, että opiskelija ei ole vaaraksi itselleen eikä muille.
 2. a) Pieni huoli: ota asia puheeksi päihtyneen kanssa mieluiten yhdessä jonkun toisen kanssa.
  b) Tuntuva / suuri huoli: ota suoraan yhteyttä vahtimestareihin tai 112.
 3. Ohjaa opiskelija turvallisesti kotiin.
 4. Ota yhteyttä kampuksen päihdeyhdyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia puheeksiottotilanteen ja hoitoonohjauksen järjestämisestä.
 5. Toimita tilanteesta syntyneet dokumentit päihdeyhdyshenkilölle, joka vastaa tilanteesta syntyneiden asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista.
 6. Kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa (Tutkintosääntö § 40).

Erilaiset toimintamallit on kuvattu tarkemmin varhaisen välittämisen toimintamallissa (pdf).

Avoimen AMKin polkuopiskelija

Voit käyttää kaikkia muita ohjauksen palveluita kuten tutkinto-opiskelijatkin lukuun ottamatta opintopsykologin palveluita. Käänny näissä asioissa joko oppilaitospapin tai oman alueesi terveyskeskuksen puoleen.

Polkuja - Ohjausta ja hyvinvointia sinua varten

Lue ohjauksen ja hyvinvoinnin toimijoiden blogikirjoituksia ja ajatuksia!

Blogiin