Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin tai etsi sopivinta tahoa palvelukartaston avulla.

 

Ohjauksen palvelukartasto

Voit etsiä oikeaa tahoa myös alla olevasta visuaalisesta palvelukartastosta.

Opettajatutor

Lähiohjaajan tuki ja ohjaus kaikille opiskelijoille alla olevissa tilanteissa:

 • Alan valintaan liittyvät kysymykset (opintovalinnat, ammatillisen kehittymisen, urasuunnittelun ja työllistymisen tuki)
 • Jaksaminen
 • Ajan hallinta
 • Opiskelumotivaatio
 • Oppimisen pulmat; opiskelutekniikka, vaikeus oppia (esim. kielet, matematiikka)
 • Jumissa olevat opinnot
 • Yksinäisyyden tunne
 • Esiintymisjännitys
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajien kanssa

Lue lisää opettajatutorin palveluista

Opinto-ohjaaja

Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa:

 • Haastavat elämäntilanteet (ajanhallinta, perhetilanteet, opiskelun, perheen ja työn yhteensovittaminen, oma/läheisen terveydentila, uupumus)
 • Saavutettava / esteetön opiskelu. Henkilökohtaiset opintojärjestelyt esimerkiksi seuraavissa asioissa: oppimisvaikeudet (luki, kielet, matematiikka, hahmottaminen, keskittyminen), jännittäminen, sairaudet, mielenterveysongelmat, vammat, kulttuuri- ja / tai kielitausta
 • Opiskelumotivaatio; keskeyttämisajatukset/-riski
 • Opinnot jumissa ja/tai pitkään sivussa opinnoista
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajatutorin/opettajien kanssa
 • Opiskelu lisäajalla, opintojen loppuunsaattamisen tuki

Lue lisää opinto-ohjaajan palveluista

Opintopsykologi

 • Opiskelutaidot, motivaatio, keskittymisen haasteet
 • Stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus
 • Mielialan lasku
 • Sosiaaliset suhteet, yksinäisyys
 • Haastavat elämäntilanteet
 • Saavutettava / esteetön opiskelu. Henkilökohtaiset opintojärjestelyt esimerkiksi seuraavissa asioissa: oppimisvaikeudet (luki, kielet, matematiikka, hahmottaminen, keskittyminen), jännittäminen, sairaudet, mielenterveysongelmat, vammat, kulttuuri- ja / tai kielitausta

Lue lisää opintopsykologin palveluista

Oppilaitospappi

 • Ihmissuhdepulmat
 • Stressi
 • Ahdistus
 • Kriisit ja suru
 • Yksinäisyys
 • Kiusaaminen ja syrjintä
 • Elämänkatsomus

Lue lisää oppilaitospapin palveluista

Opiskelu-terveydenhuolto

Terveydenhoitaja/lääkäri

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus
 • Arviointi ja ohjaus sekä tarvittaessa jatko-ohjaus muille yhteistyöverkoston toimijoille

Opiskeluterveydenhuollon tiedot

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden opintoasiainkoordinaattorit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen
 • opintojaksolle ilmoittautuminen
 • opiskeluoikeus
 • harkinnanvarainen lisäaika
 • valmistuminen
 • opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti, VR:n ja Matkahuollon opiskelijatodistus

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Opiskelijatutorit

Vertaistukea opintojen alussa ja aikana.

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäytyminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Peppi, Optima, Moodle, Elmo, Tuudo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja kulttuuriin sopeuttaminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut

Lue lisää opiskelijatutoritoiminnasta

Mentorit

Vertaistukea opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen.

 • Tukeminen opintojen etenemisessä
 • Neuvominen opintojen sisältöihin, harjoitteluihin, opiskelijavaihtoon tai opinnäytetyöhön liittyvissä kysymyksissä
 • Kohtaaminen, kuunteleminen ja ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen
 • Ohjaus tarvittavien tukipalveluiden piiriin
 • Tutoreiden tukeminen tutorointiin liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa pulmatilanteissa

Lue lisää mentoritoiminnasta

 

Häirintäyhdyshenkilö

JAMKOn häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

 • Syrjintä
 • Tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden vastainen kohtelu
 • Silmätikuksi ottaminen
 • Kiusaaminen
 • Uhkailu
 • Sanallinen tai fyysinen häirintä

Lue lisää häirintäyhdyshenkilön palveluista

 

Sovittelija

Sovittelija toimii opiskelijan kohtaaman kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa.

 • huolehtii asianosaisten kuulemisesta
 • tukee sovitteluratkaisun syntymistä
 • kirjaa ja dokumentoi sopimisen ja jatkotoimenpiteet

Sovittelijoina toimivat erikseen tehtävävään koulutetut henkilöt. Koulutuksen saaneiden sovittelijoiden joukossa on opettajatutoreita, opinto-ohjaajia, oppilaitospappi ja JAMKOn häirintäyhdyshenkilö.

Lue lisää

 

Päihdeyhdyshenkilö

 • neuvoo ja tukee opiskelijoiden päihde- ja peliriippuvuuteen liittyvissä tilanteissa ja niiden puheeksiottamisessa
 • huolehtii hoitoonohjaamisesta
 • organisoi huumausainetestauksen ja opiskelijan kuulemisen ennen sitä
 • toimii yhdyshenkilönä moniammatillisessa verkostossa

Lue lisää

Kampusten päihdeyhdyshenkilöiden ja -varahenkilöiden yhteystiedot löytyvät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Jos et tiedä, keneen ottaa yhteyttä

ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (myös sähköpostilla opiskelijapalvelut(at)jamk.fi) tai hyödynnä tämän sivuston Chat-palvelua.

 

Opettajatutor - lähiohjaajan tuki ja ohjaus kaikille opiskelijaryhmän opiskelijoille

Opettajatutor on opettaja, jolla on erityinen tehtävä sinun ja opiskelijaryhmäsi lähiohjaajana. Voit kääntyä opettajatutorin puoleen opintojaksojen valintaan, opintojen aikatauluttamiseen, urasuunnitteluun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Opettajatutor auttaa sinua lisäksi erilaisissa opiskeluun liittyvissä haasteissa, esimerkiksi motivaatioon, ajanhallintaan tai oppimisen pulmiin liittyen. Jos opiskelijaryhmän tai -kavereiden kesken on ongelmia, voit pyytää opettajatutorilta tukea tilanteen hoitamiseksi.

Sinulla on oikeus ja velvollisuus laatia ja päivittää omaa ura- ja opiskelusuunnitelmaasi ja käydä opettajatutorin kanssa suunnitelmiasi läpi vuosittaisessa hops-keskustelussa. Lisäksi voit tarpeen mukaan ottaa opettajatutoriisi yhteyttä milloin tahansa, kun koet tarvitsevasi neuvoja tai ohjausta. Löydät henkilöhausta opettajatutorisi yhteystiedot (vaatii kirjautumisen).

HOPSin tekeminen

 

Opinto-ohjaaja - tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa

Jokaisessa JAMKin yksikössä toimii opinto-ohjaaja, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella mieltäsi askarruttavista, opiskeluun liittyvistä asioista. Jos sinulla on haasteita esimerkiksi ajanhallinnan, perhetilanteesi tai terveydentilaan liittyen, olet ollut pitkään sivussa opinnoista, mielessä pyörii ajatus opintojen keskeyttämisestä tai sinulla on huoli opintojen valmiiksi saamisesta, sinun kannattaa ottaa yhteyttä yksikkösi opinto-ohjaajaan.

Jos tarvitset yksilöllistä tukea opinnoissasi, liittyen esimerkiksi oppimisen haasteisiin, vammaan, sairauteen, jännittämiseen tai kulttuuritaustaan, opinto-ohjaaja auttaa sinua kartoittamaan erilaisia saatavilla olevia tuen muotoja ja ohjaa sinua tuen hakemisessa.

Opinto-ohjaajasi yhteystiedot löydät alta tai henkilöhausta (vaatii kirjautumisen).

 

Opiskelijatutorit vertaistukena opiskelijaelämässä

Vertaistutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Vanhempina opiskelijoina tutoreilla on etuoikeus jakaa kokemusta ja tietoa uusia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, sekä olla tutustumassa ja tutustuttamassa uusia opiskelijoita toisiinsa, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään Jyväskylässä. Tutorit ymmärtävät opiskelijan elämäntilanteita ja tuntemuksia, ja siksi heitä on helppo lähestyä niin koulu- kuin vapaa-ajan ongelmissa. Juttutuokio tutorin kanssa auttaa unohtamaan murheet ja löytämään apua ongelmiin. Tutortoiminta on ympärivuotista, painottuen kuitenkin uusien opiskelijoiden saapumiseen eli syksyyn ja vuoden alkuun. Kaikki tutorit ovat Opiskelijakunta JAMKOn rekrytoimia ja kouluttamia. Tutoreiden rekrytointi on käynnissä vuosittain tammikuussa. Hae mukaan tähän valiojoukkoon seuraavan haun yhteydessä!

Tutoreita on erilaisia. Vertaistutorit ovat suomenkielisten koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoiden tukena ja degreetutorit englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden apuna. Exchange-tutorit tukevat vaihto-opiskelijoita Suomessa olon ajan. Näiden sektorien sisällä toimii lisäksi hyvinvointitutoreita, jotka toimivat JAMKOn ja Korkeakoululiikunnan liikuntapalveluiden tukena ja kannustavat opiskelijoita liikuntaan kuin hyvinvointiinkin liittyvissä asioissa. Vertaistutorointia tehdään myös monimuoto-opiskelijat huomioiden, ja sen vuoksi JAMKO rekrytoi myös monimuototutoreita toimimaan monimuotoisesti toteutettavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden tutoreina.

Uusille opiskelijoille osoitetaan omat tutorit heti opintojen alussa. Ellei näin ole sinun kohdallasi, ota yhteyttä opettajatutoriisi tai JAMKOOn!

Lisätietoa tutoroinnista:

www.jamko.fi/tutorointi

Ohjaus, tutorointi ja hyvinvointi
Eeva Vissel
050 516 6916
ohjaus(at)jamko.fi

 

Mentorit opintojen tukena

Opintosi ovat edenneet jo toiselle tai kolmannelle vuodelle. Omat tutorit ovat saattaneet etääntyä, käyvät harjoitteluissa tai ovat jo valmistuneet. Mistä saisi samanlaista vertaistukea ja kokemukseen perustuvaa apua, kuin ensimmäisenä opiskeluvuonna? 

Vastaus kysymykseen on mentorointi. Mentorit ovat opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan vertaisohjaajina kun opinnot ovat jatkuneet ensimmäisestä vuodesta eteenpäin. He auttavat kanssaopiskelijoitaan omalla kokemuksellaan sekä saamallaan koulutuksella. Mentoriin voit olla yhteydessä missä tahansa opiskeluun ja opiskelijan arkeen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi mentorit toimivat tutoreiden tukena tutorvuoden ajan tukien ja neuvoen tutorointiin liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa haasteissa.

Lisätietoja mentoroinnista ja mentoriksi hakemisesta:

https://www.jamko.fi/tutorointi/mentorointi/

Eeva Vissel, ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
+358 50 516 6916, ohjaus(at)jamko.fi

 

Häirintäyhdyshenkilö

Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta. Häirintä voi olla esimerkiksi syrjintää, epätasa-arvoista kohtelua esim. arvioinneissa, silmätikuksi ottamista, uhkailua tai sanallista tai fyysistä käyttäytymistä, joka on kohteeksi joutuneesta ahdistavaa tai loukkaavaa.

Jos joudut häirinnän kohteeksi, ota yhteyttä opiskelijakuntaan. JAMKO on nimennyt erityisen häirintäyhdyshenkilön, johon opiskelijat voivat ottaa yhteyttä mahdollisissa häirintätilanteissa. Kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Häirintäyhdyshenkilö toimii ehdottoman luottamuksellisesti.

Lue lisää häirintäyhdyshenkilön tuesta

Yhteystiedot: hairinta(at)jamko.fi

 

Opintopsykologi

JAMKissa toimii kaksi opintopsykologia. Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat JAMKin tutkinto-opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa opiskeluasi haittaavissa asioissa: stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kuormittava elämäntilanne. Opintopsykologin kanssa voit myös suunnitella henkilökohtaisia opintojärjestelyjä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin liittyen. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on maksuton.

Opintopsykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. oppimiseen ja motivaatioon sekä mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on osa JAMKissa tarjottavaa ohjausta. Opintopsykologit toimivat tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajien sekä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa sekä ohjaavat opiskelijan tarvittaessa muiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut.

Vastaanottoajan varaaminen

Lähetä sähköposti: opintopsykologi(at)jamk.fi

Kuvaa viestissäsi lyhyesti tilannettasi tai asioita, joista haluaisit tulla juttelemaan.
Tapaamiset järjestetään joko paikan päällä tai etänä Teamsin kautta. Vastaanotot sijaitsevat pääkampuksella, Rajakatu 35, tilat D125 (Joonas) ja D126 (Heini).

Avoin vastaanotto

Voit tulla opintopsykologin vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Avoimella vastaanotolla voit käydä varaamassa ajan, toimittamassa tai hakemassa lomakkeita, keskustelemassa lyhyesti mieltäsi painavasta asiasta tai siitä, mikä olisi tilanteeseesi sopivin apu. Avoin vastaanotto on auki 1.9.-31.5.

HUOM! Avoin vastaanotto järjestetään syksyllä poikkeuksellisesti vain etäyhteyden avulla. Voit joko soittaa, laittaa Whatsapp-viestin tai olla yhteydessä Teams-puhelulla. Ota avoimella vastaanotolla yhteys mielellään videokuvan kanssa, jotta näemme toisemme!

 • Maanantaisin klo 10-12: Heini-Maria Pietilä, 040 5219415
 • Keskiviikkoisin klo 10-12: Joonas Puhto, 040 162 8525

Varmista ajankohtaiset opintopsykologin vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

JAMKin opintopsykologit

Pietilä Heini-Maria

Pietilä Heini-Maria

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405219415
Näytä lisää
Puhto Joonas

Puhto Joonas

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358401628525
Näytä lisää
 

Oppilaitospappi

Oppilaitospappi tukee sinua opiskelun ja arjen erilaisissa haasteissa ja paineissa. Voit ottaa yhteyttä oppilaitospappiin ihmissuhdepulmissa, stressissä, ahdistuksessa, erilaisissa elämän kriiseissä ja surussa sekä elämänkatsomukseen liittyvissä pohdinnoissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuuluvat papin vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Oppilaitospappi kuuluu osana ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnista huolehtivien muiden ammattilaisten, opojen, opettajatutoreiden, opintopsykologin ja terveydenhuollon joukkoa. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, johon voit ottaa yhteyttä riippumatta siitä, oletko jonkin muun uskonnollisen ryhmän jäsen tai kuulutko mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Oppilaitospapin ammattitaitoa on kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet.


Vastaanotto

Oppilaitospapin työhuone on Pääkampuksella, Rajakatu 35. Päivystys ilman varattua aikaa on tiistaisin Pääkampuksella klo 12.00-14.00.

Oppilaitospappiin voit olla yhteydessä:

 • sähköpostilla johanna.tikkanen(at)jamk.fi tai johanna.tikkanen(at)evl.fi
 • puhelimella ja whatsappilla 050 521 5418
 • instagramissa johanna_tikkanen

Keskustelut voidaan hoitaa myös etätapaamisina, jolloin yhteydenpito tapahtuu whatsapp-kuvapuhelun tai puhelimen kautta.

Oppilaitospapin tarkat vastaanottotiedot löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Lisää aiheesta

 

Opinto-ohjaajat

Hyvinvointiyksikkö

Sosiaali- ja terveysalan sekä musiikkipedagogiikan opiskelijat

Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone D137 (Kirjaston yhteydessä)
Voit varata ajan sähköisesti osoitteessa: https://urly.fi/1cir

Kuhanen Vesa

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana kohtaan sinun tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja sinun kokonaistilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenotto- ja keskustelukanavia. Olen sinua varten opintojen sujuvuuden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Varaa sähköisesti aika minulta: https://urly.fi/1cir Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä sinun kanssasi oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai olemassa olevaa yritystoimintaan osana amk/yamk-tutkintoasi. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdollisen tuen sinulle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, Sosiaali- ja terveysala

Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone D513

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Liiketoimintayksikkö

Liiketalouden, maratan, tietojenkäsittelyn ja tiimiakatemian opiskelijat

Pääkampus, Rajakatu 35, huone C221
Voit varata ajan sähköisesti osoitteessa: http://tinyurl.com/opoheliriikka

Immonen Heli-Riikka

Immonen Heli-Riikka

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita (AMK & YAMK) erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä http://tinyurl.com/opoheliriikka. I
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus

International Business opiskelijat

Pääkampus, Rajakatu 35

Tiinan sijaisena Piia Hynynen 31.5.2020 saakka.
Voit varata ohjausajan: https://tinyurl.com/piiaolgacal 

Hynynen Piia

Hynynen Piia

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405591802
Näytä lisää
Siitonen Tiina

Siitonen Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405494033
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Muutoksen ja uuden toiminnan muotoilun sparraajana autan organisaatiotasi ajattelemaan ja toimimaan toisin!

Teknologiayksikkö

Agrologi- ja insinööriopiskelijat

Ma ja pe: Pääkampus, Rajakatu 35, huone D125
Ke: Pääkampus, Rajakatu 35, huone F130
Ti ja to: Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone 138

Voit varata ajan ohjaukseen sähköpostilla tai osoitteesta https://tinyurl.com/opoteija. Aikaa varatessasi voit valita kampuksen (Rajakatu/Lutakko) tai etäohjauksen. Tarvaalan kampuksen ohjauksiin ajanvaraus sähköpostilla.

Palonen Teija

Palonen Teija

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358505128519
Näytä lisää

ICT-alan opiskelijat

Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone D552

Lappalainen-Kajan Tarja

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat

Innova 1, Piippukatu 11

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.