Periaate 1: Ohjaus tukee osallisuutta ja aktiivisuutta

Sinulla on oikeus ja velvollisuus olla oman elämäsi asiantuntija. Ohjauksen tuella luot oman opiskelu- ja urapolkusi. Ohjaus vahvistaa kuulumistasi opiskelija- ja korkeakouluyhteisöön.

Keskeiset henkilöt, palvelut ja käytänteet

 • Opiskelijana laadit oman opiskelu- ja urasuunnitelmasi ja käyt niitä HOPS-keskusteluissa läpi lukuvuosittain opettajatutorisi kanssa. Tutustut JAMKin tutkintosääntöön sekä eettisiin periaatteisiin ja pedagogisiin periaatteisiin ja tulet tietoiseksi omista oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi opiskelijana.
 • Vertaistutor tarjoaa sinulle vinkkejä ja neuvoja opiskelusi tueksi ensimmäisenä lukuvuonna. Hän auttaa sinua pääsemään osaksi omaa ryhmääsi ja opiskelijayhteisöäsi sekä tuo esille opiskeluun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia.
 • Mentor tarjoaa sinulle ensimmäisen vuoden jälkeen vertaistukea esimerkiksi opintojen sisältöihin, harjoitteluihin, opiskelijavaihtoon tai opinnäytetyöhön liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää JAMKOn mentoroinnista.
 • Opettajatutor toimii lähiohjaajanasi ja ohjaa HOPS-työskentelyäsi koko opintojesi ajan, myös mahdollisen ulkomaan jaksosi aikana.
 • Kansainvälistymispalvelujen henkilöstö tukee opiskelijoita ja ohjaajia ulkomaan opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä asioissa, muun muassa hakuaikoihin, vaihtokohteisiin, hakuprosessiin ja apurahoihin liittyen. Kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilöt löydät JAMKin www-sivuilta.
 • Tapaat opintoasiainkoordinaattorin ensimmäisen kerran orientaatioviikolla, jolloin kuulet opiskelijapalveluiden palveluista tutkinto-opiskelijoille. Oma opintoasiainkoordinaattorisi neuvoo sinua esimerkiksi opintojen aloitukseen, opiskeluoikeuteen, ilmoittautumisiin, opintojen rakenteeseen ja opintososiaalisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Periaate 2: Ohjaus tukee hyvinvointia

Sinulle on tarjolla opintojasi ja arkeasi tukevia palveluja ja toimintaa. Elämäntilanteesi ja voimavarasi huomioidaan ohjauksessa ja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

Periaate 3: Ohjaus tukee ammatillista kehittymistä ja elinikäistä oppimista sekä vahvistaa urataitoja

Ohjauksella tuetaan oppimistasi, oman osaamisesi tunnistamista ja kuvaamista sekä ammatillista kehittymistäsi koko opintojesi ajan.

Saat tietoa ja ohjausta siihen, miten voit opintojesi aikana syventää osaamistasi myös muiden oppilaitosten opinnoilla ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tunnistat erilaisia työ-, työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia suhteessa omaan osaamiseesi. Osaat tehdä tulevaa työuraasi koskevia suunnitelmia ja edetä niiden mukaisesti.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

Periaate 4: Ohjaus on riittävää ja saavutettavaa ja se vastaa yksilöllisiin tarpeisiin

Sinulle on tarjolla tarpeitasi vastaavaa ohjausta kaikissa opintojesi vaiheissa, erityisesti opintoihin hakeutumisvaiheessa ja opintojen aikana.

Ohjausta on tarjolla eri tavoin ja eri välineillä (yksilö- ja ryhmäohjaus, kampuksilla ja verkossa).

Sinulle on tarjolla ajantasaista tietoa ohjauspalveluista. Tiedät, miten hakeudut ohjaukseen ja keneen otat yhteyttä eri tilanteissa.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Henkilöstö vastaa yhteydenottoihisi, esimerkiksi sähköposteihin, viimeistään viikon kuluessa. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät JAMKin henkilöhausta.
 • Opettajatutorit ja opinto-ohjaajat: Voit tavata opetutoriasi ja opinto-ohjaajaa kampuksella tai verkon välityksellä. Keskeinen ohjaushenkilöstö esittäytyy orientaatioviikolla ja yhteydenoton tavat ja mahdollisuudet on kerrottu siinä yhteydessä. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät JAMKin opinto-oppaasta ja heillä on käytössä sähköinen ajanvaraus.
 • Opintoasiainkoordinaattori: Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on nimetty oma opintoasiainkoordinaattori, joka auttaa sinua esimerkiksi opintojen aloitukseen, opiskeluoikeuteen, ilmoittautumisiin, opintojen rakenteeseen, opintososiaalisiin asioihin ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijapalveluilla on toimisto kaikilla JAMKin kampuksilla ja voit asioida toimistossa aukioloaikojen puitteissa tai erikseen sovittuina aikoina. Voit olla opiskelijapalveluihin yhteydessä myös sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta. Lisätietoa opiskelijapalveluista löydät JAMKin opinto-oppaasta.
 • Kansainvälistymispalvelujen henkilöstö ja Kansainvälisten asioiden koordinaattorit eli kv-koordinaattorit auttavat jokaisen koulutusyksikön ulkomaille lähteviä opiskelijoita. Kansainvälistymispalveluiden henkilöstö tarjoaa tietoa ulkomaan opinnoista ja harjoittelusta, vaihtokohteista, hakuajoista, apurahoista ja hakuprosessista. Kansainvälistymispalvelut ovat tavoitettavissa joka kampuksella sovittuina aikoina, sekä puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta. Kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilöt löydät JAMKin www-sivuilta.
 • Hakijapalvelujen henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa kaikissa yhteishakuun, siirtohakuun ja uudelleen myönnettävään opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa (amk- ja yamk-tutkinnot). Hakijapalvelut auttavat sinua myös, jos haet vaihtoa toiseen JAMKin tutkinto-ohjelmaan tai osallistut avoimen polkuopiskelijana väylähakuun. Hakijapalveluiden henkilöstön yhteystiedot löydät JAMKin www-sivuilta.
 • Kirjasto: Saat kirjastopalveluja, kuten neuvontaa ja tiedonhankinnan ohjausta JAMKin kirjastoista tai verkon välityksellä. Lisätietoa palveluista JAMKin kirjaston sivuilta.

Periaate 5: Ohjaus turvaa esteettömyyttä / saavutettavuutta

Sinulla on oikeus saada tarpeenmukaista ohjausta ja yksilöllistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeutesi, vammasi, sairautesi tai kulttuuritaustasi perusteella.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi yksilöllisen tuen tarpeesta opinnoissasi ja suunnittelee kanssasi keinoja opintojesi sujuvoittamiseen. Tarvittaessa voit anoa yksilöllistä tukea, joka voi olla esimerkiksi lisäajan saaminen tentteihin. Voit myös osallistua oppimistasi tukeville opintojaksoille tai ryhmiin. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät JAMKin opinto-oppaasta.
 • Opintopsykologin kanssa voit keskustella yksilöllisestä tuen tarpeesta opintoihin. Tukitoimet, jotka tukevat opintojesi etenemistä, suunnitellaan yhteistyössä tehtyyn arvioon perustuen. Lue lisää opintopsykologista JAMKin opinto-oppaasta.
 • Kirjasto: Kirjaston kautta sinun on mahdollista päästä Celia-kirjaston käyttäjäksi ja hankkia oman alasi ääni- ja pistekirjoja. Lisätietoa esteettömästä kirjastosta JAMKin kirjaston sivulta. Lisätietoa lisää Celia-kirjastopalveluista löydät Celian sivuilta.
 • JAMK tarjoaa, joka lukukausi, mahdollisuuden lukiarviointiin, jonka perusteella sinulle voidaan suunnitella tukitoimia opintoihisi yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Lisätietoa lukiarvioinnista löydät JAMKin opinto-oppaasta.
 • Tietyissä vaihto-ohjelmissa ulkomaanjaksolle lähtevän opiskelijan on mahdollista hakea esteettömyystukea vaihdolleen esimerkiksi vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden perusteella. Lisätietoa vaihdon esteettömyystuesta JAMKin www-sivuilla. Saavutettavuuden periaatteista ja toimintatavoista löydät kuvauksen JAMKin opinto-oppaasta.

Periaate 6: Ohjauspalveluista vastaa osaava ja toimintaa kehittävä ohjaushenkilöstö

Ohjaushenkilöstö on asiantuntevaa ja se kehittää jatkuvasti omaa ohjausosaamistaan ja JAMKin ohjauspalveluja.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Kaikki sinua ohjaavat henkilöt ylläpitävät ja kehittävät ohjausosaamistaan jatkuvasti.
 • Opettajatutorisi on suorittanut Ohjauksen osaaja -osaamismerkin tai on suorittamassa sitä. Lisätietoa Ohjauksen osaaja -osaamismerkistä ja sen sisällöstä Opetutorin ohjausosaaminen -sivuilla.
 • Opinto-ohjaajat ovat saaneet koulutuksen tehtävään. Opintopsykologit ovat laillistettuja psykologeja.
 • Ohjausta kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palautetta kerätään mm. Jupina-viikoilta sekä AVOP-kyselyn ja kirjaston palautekyselyn kautta.

Periaate 7: Ohjaus on yhteistä työtä – ”Kaikki ohjaavat”

Jokainen JAMKilainen on sitoutunut ohjaamaan sinut oikeanlaisiin ohjauspalveluihin.

Ohjauksen toimijoiden välinen yhteistyö tukee hyvinvointiasi, opintojesi edistymistä ja siirtymistäsi työhön tai jatko-opintoihin.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

Lataa sivun aineisto pdf-muodossa