ECTS lyhyesti

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä yli vuosikymmenen.

Taustalla on ollut tavoite luoda yhtenäinen eurooppalainen korkeakoulutusalue. ECTS:n on tarkoitus mm. lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna sekä helpottaa eri korkeakoulujen opinto-ohjelmien vertaamista ja vaihto-opiskelua. ECTS:n lähtökohtana on opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Lisätietoja Euroopan komission ECTS-sivulla (englanniksi)

 

Opiskelijan työmäärä

Kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden kokonaiskuormitus on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. 40 viikolle jaettuna se vastaa 40-tuntisia työviikkoja. Vastaavasti lukukauden kokonaiskuormittavuus on 800 tuntia opiskelijan työtä (30 opintopistettä). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämä voi koostua lähiopiskelusta, virtuaaliopiskelusta, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä, tenttiin valmistautumisesta, tentistä, jne.

 

ECTS-koordinaattorit

Kansainvälinen liikkuvuus

Björn Nina

Björn Nina

Kansainvälisen toiminnan päällikkö, International Relations Manager
Kansainvälistymispalvelut, International Services
Hallinto, Administration
+358405856791
Näytä lisää