jamk.fi

Työelämään orientoituminen

Korkeakouluopiskelusi on monimuotoista, ja siinä on vuoropuhelua työelämän kanssa. Ammatillinen osaamisesi vahvistuu käytännön työtehtävissä. Työelämän tuntemuksesi ja työelämäverkostosi rakentuvat opintojesi aikana:

Uraohjaus ja HOPS

Saat uraohjausta (vaatii kirjautumisen) opettajatutoriltasi Osaajana kehittyminen -opintojaksolla. Opintojen loppuvaiheen päättökeskustelun (HOPS-keskustelu), joka myös käydään opettajatutorin kanssa, yhtenä aiheena on urasuunnitelmasi.

Oppimisprojektit ja LAB-toiminta

JAMKissa sinun on mahdollista osallistua opintojaksolla toteutettavaan oppimisprojektiin tai LAB-toimintaan (vaatii kirjautumisen), joiden toimeksiannot tulevat usein Keski-Suomen alueen työnantajilta. Saat kontakteja työelämään ja lisäksi opit, miten asioita ratkaistaan tai tehdään projektimuotoisesti.

Vierailut

Työelämätietoutesi lisääntyy erilaisten vierailujen yhteydessä. JAMKin alumnit tai työelämän edustajat voivat vierailla yksiköissä. Vierailuja työpaikoille toteutetaan myös useiden opintojaksojen yhteydessä. Vierailusta vastaavat tällöin opintojakson opettajat.

Jobiili-palvelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Jobiili on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkapalvelu. Jobiili palvelee työelämää, opiskelijoita ja opettajia. Sosiaali- ja terveysalan organisaatio avaa harjoittelupaikan Jobiili-palveluun, opiskelija varaa hänelle soveltuvan harjoittelupaikan ja opettaja vahvistavaa varauksen. Jokaisessa ammattikorkeakoulussa toimii Jobiili-palvelun ylläpitäjä, joka tukee kaikkia alueen käyttäjiä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun osalta ylläpitäjänä toimii Tiina Blek (etunimi.sukunimi@jamk.fi).