jamk.fi

Jatko-opinnot

Yliopisto- ja korkeakouluopinnot

Voit ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena jatkaa opintojasi myös yliopistossa tai korkeakoulussa. Hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.