jamk.fi

Valmistuminen ja mitä sen jälkeen

 

Ammattikorkeakoulututkinnon saaminen edellyttää, että olet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti suorittanut opiskeluoikeusaikana tutkinto-ohjelmasi opinnot sekä osoittanut vaadittavan kielitaidon.

Tutkintotodistus

Saat ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi tutkintotodistuksen, josta käy ilmi

  • suoritetun tutkinnon ja tutkinto-ohjelman nimi,
  • mahdollinen suuntautumisvaihtoehto,
  • nimike, jota suoritetun tutkinnon perusteella voi käyttää,
  • opintojen keskeinen sisältö,
  • opinnäytetyön nimi,
  • kypsyysnäytteen tai alaan perehtyneisyyttä osoittavan suorituksen kieli,
  • maininta virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta sekä
  • muut tarpeelliseksi katsottavat asiat.

Todistuksen saamiseksi sinun on haettava tutkintotodistusta hyvissä ajoin ennen opinto-oikeusajan päättymistä sähköisellä tutkintotodistushakemuksella (ks. Lomakkeet).

Diploma Supplement

Todistuksen liitteenä saat maksutta englanninkielisen opintokortin ja Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Diploma Supplement sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta, opinnoista ja opintosuorituksista (Transcript of records) sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi).

Jyväskylän ammattikorkeakoulun mallit

Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (AMK, pdf)
Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (YAMK, pdf)