jamk.fi

Valmistuminen ja mitä sen jälkeen

 

Ammattikorkeakoulututkinnon saaminen edellyttää, että olet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti suorittanut opiskeluoikeusaikana tutkinto-ohjelmasi opinnot sekä osoittanut vaadittavan kielitaidon.

Tutkintotodistus

Saat ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi tutkintotodistuksen, josta käy ilmi

 • suoritetun tutkinnon ja tutkinto-ohjelman nimi,
 • mahdollinen suuntautumisvaihtoehto,
 • nimike, jota suoritetun tutkinnon perusteella voi käyttää,
 • opintojen keskeinen sisältö,
 • opinnäytetyön nimi,
 • kypsyysnäytteen tai alaan perehtyneisyyttä osoittavan suorituksen kieli,
 • maininta virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta sekä
 • muut tarpeelliseksi katsottavat asiat.

Todistuksen saamiseksi sinun on haettava tutkintotodistusta hyvissä ajoin ennen opinto-oikeusajan päättymistä sähköisellä tutkintotodistushakemuksella (ks. Lomakkeet). Katso Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen) valmistumiseen tähtäävät tarkat toimintaohjeet.

Suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuva saa aina suomenkielisen tutkintotodistuksen, mutta lisäksi todistuksen voi myös tilata englanninkielisenä, hinta 50 euroa. Englanninkielisen todistusversion tilaaminen tapahtuu todistushakemuksen yhteydessä, todistushakemuslomakkeella. Jälkikäteen tehtyjä tilauksia ei huomioida.

Maksa englanninkielisen todistuksen maksu 50 € JAMKin tilille:

 • IBAN: FI38 5290 0220 4210 34 BIC: OKOYFIHH, viite 1122
 • Lähetä sen jälkeen kuitti opiskelijapalveluihin, opiskelijapalvelut(at)jamk.fi
 • Pyyntöä ei käsitellä, mikäli maksukuitti puuttuu.

Englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvat saavat tutkintotodistuksen aina englanninkielisenä veloituksetta.

Kansainvälisen kaksoistutkinnon (Double degree) suorittaneet saavat tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Katso lisätietoja Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Voit saada todistuksen opintojen aikana suorittamistasi opinnoista opiskelijapalveluista.

Diploma Supplement

Todistuksen liitteenä saat maksutta englanninkielisen opintokortin ja Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Diploma Supplement sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta, opinnoista ja opintosuorituksista (Transcript of records) sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi).

Jyväskylän ammattikorkeakoulun mallit

Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (AMK, pdf)
Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (YAMK, pdf)