jamk.fi

Toimi haki 4 opintopisteen ammatilliseen opintojaksoon AHOTia. Opiskelijalla on 13 vuoden esimiestason työkokemus alalta. Opiskelijan kirjoittamassa kuvauksessa hän arvioi työkokemustaan suhteessa opintojakson sisältöön ja arviointiin. Opintojakson
vastuuopettaja hyväksyi AHOTin.