jamk.fi

Sairaanhoitaja-opiskelija Sami on toiminut palomiessairaankuljettajana
kuusi vuotta. Hänen opinnoissaan
seuraavana on vuorossa operatiivinen hoitotyö ja
ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV. Sami on
tutustunut opinto-oppaan kuvaukseen harjoittelusta ja
keskustellut tutoropettajansa kanssa mahdollisuudesta
hakea AHOT prosessin mukaisesti harjoittelun hyväksi
lukua. Tutoropettaja pyytää Samia varaamaan
keskusteluajan kyseisen harjoittelun vastuuopettajan
kanssa. Keskustelussa vastuuopettajan kanssa Sami
kuvaa työtehtäviään, osaamistaan ja työkokemustaan.
Vastuuopettaja päätyy suosittelemaan osittaista
harjoittelun korvaamista. Sami täyttää AHOT-lomakkeen
ja tekee suunnitelman yhdessä tutoropettajan kanssa
lyhennetyn harjoittelun suorittamisesta.