jamk.fi

Katja on aloittanut kätilöopinnot ja on tutustunut opinto-oppaaseen. Hän on
yrittäjäperheestä, joka omistaa vanhusten palvelutalon. Katja on tehnyt
palvelutalossa monenlaisia tehtäviä, hoitotyötä, toimistotyötä, laskutusta ja
markkinointia. Hän omasta mielestään omaa osaamisen niin
perusyrittäjyyden kuin perushoidon alueelta.

Katja keskustelee tutoropettajansa kanssa, joka suosittelee ottamaan
yhteyttä sekä yrittäjyyden vastuuopettajaan kuin hoitamisen perusteiden
opettajaan. Vastuuopettajat pyytävät Katjaa kirjoittamaan AHOT hakemukset.
Yrittäjyyden vastuuopettajalle Katja kirjoittaa kuvauksen kokemuksistaan ja
osaamisestaan peilaten niitä opintojakson osaamistavoitteisiin. Tämän
perusteella vastuuopettaja päätyy suosittelemaan yrittäjyysopintojakson
hyväksilukemista kokonaan. Hoitotyön perusteiden vastuuopettaja järjestää
Katjan AHOT-hakemuksen perusteella Katjalle osaamisen osoittamisen
näytön, eli käytännön koetilanteen. Koetilanteessa Katjaa pyydetään
näyttämään osaamisensa ja perustelemaan tekemänsä. Koetilanteen jälkeen
vastuuopettaja päätyy suosittelemaan Katjalle opintojakson suorittamista
kokonaan, koska hänen osaamisensa ei vastaa näyttöön perustuvan
hoitotyön vaatimuksia.