jamk.fi

HOPS ja urasuunnitelma

Opintojen alussa aloitat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja urasuunnitelman laatimisen Osaajana kehittyminen -opintojaksolla. Täydennät suunnitelmia opintojakson yhteydessä läpi opintojen. Urasuunnitelman laatiminen tukee työ- ja koulutusmahdollisuuksiesi jäsentämistä ja ammattiuraan liittyvien valintojesi tekemistä.

HOPSissa määrität opintojesi etenemisen ja suoritettavat opinnot aikatauluineen. Sisällytä HOPSiin kaikki tutkinto-ohjelman yhteiset perus- ja ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö. Näiden lisäksi voit sisällyttää siihen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja, joiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Vapaasti valittavia opintojaksoja on suositeltavaa valita myös toisista tutkinto-ohjelmista sekä ammattikorkeakoulun yhteisestä opintotarjonnasta. Myös muiden korkeakoulujen opintotarjontaa on laajenevassa määrin tarjolla täydentämään opintojasi ja urasuunnitelmaasi.

Löydät HOPSin ASIO-opiskelijahallintojärjestelmän päävalikosta. Ohjelma avaa opiskelijan aloitusvuonna hyväksytyn opetussuunnitelman, jonka pohjalta voit aloittaa HOPSin laatimisen.

HOPSin avulla sinä opiskelijana yhdessä opettajatutorisi kanssa seuraat opintojesi etenemistä, ja sen pohjalta oppimistasi ja kehitystarpeitasi voidaan tukea yksilöllisemmin. Tarkennat HOPSiasi ja urasuunnitelmaasi vuosittain opettajatutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa. Sinulla on vastuu opintojesi suorittamisesta ja seurannasta, mutta JAMKin monipuoliset ohjauspalvelut ovat tukenasi kaikissa opintojesi vaiheissa.

Ohjauksen sivut opinto-oppaassa Ohjauksen sisällöt Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen)

HOPS tukee myös erityistilanteissa

Jos siirryt tutkinto-ohjelmasta toiseen JAMKin sisällä tai tulet siirto-opiskelijana JAMKiin toisesta korkeakoulusta tai opintosi viivästyvät ohjeajasta tai olet ollut pitempään sivussa opinnoistasi, huolehdi HOPSin laatimisesta/päivittämisestä. Ota yhteyttä yksikkösi opinto-ohjaajaan tai opettajatutoriisi, mikäli HOPSissasi olevia opintoja ei ole enää tarjolla esim. pitkän poissaolosi jälkeen.

HOPS-, urasuunnitelma- ja portfolio-työkalut

HOPS

HOPS tehdään ASIOssa. HOPSin käyttöohjeet löytyvät opiskelusuunnitelman pääsivulta ASIOsta.

Urasuunnitelma

Urasuunnitelma tehdään Optima-oppimisympäristössä - Osaajana kehittyminen -opintojakson työtilassa.

Portfolio

Teet väliportfolion Optiman Osaajana kehittyminen -työtilassa ja näyteportfolion esimerkiksi Kyvyt-palvelussa tai muussa tarkoituksenmukaisessa sähköisessä julkaisualustassa. Lisätietoa portfoliosta http://oppimateriaalit.jamk.fi/portfolio/.