jamk.fi

Opintojen suunnittelu

Tavoitteet

Aloita opintojen suunnittelu aina oman tutkintorakenteen ja sen osaamistavoitteiden sekä niiden pohjalta omien ammatillisten tavoitteiden ja omien käytettävissä olevien resurssien selvittämisestä. Sinun tulee tietää, mitä tavoitteita koulutus ja opiskelu ammattikorkeakoulussa yleensä sinulle asettaa, ja miten pääset niihin. Niiden mukaan voit suunnitella omat tavoitteesi, keinot ja aikataulusi niiden saavuttamiselle opinnoissasi.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on, että hankit työelämän ja sen kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet asiantuntijatehtävissä toimimista varten.

Löydät oman tutkintosi tavoitteet opetussuunnitelmasta (ks. Suunnittelun apuvälineet -otsikko alla).

Pohdi sopivaa tapaa kansainvälistyä opintojen eri vaiheissa. Ulkomailla tapahtuva opiskelu ja/tai harjoittelu on erittäin suositeltavaa. Samoin opinnot antavat hyvät mahdollisuudet kehittää halutessasi omia yrittäjyysvalmiuksiasi tai liikeideaasi.

Aloita suunnittelusi jo heti opintojen alusta pitäen, ja päivitä sitä opintojesi aikana.