jamk.fi

Tsemppiä opintoihin

Hyödynnä ohjausta kirjoittamisen, tiedon omaksumisen ja esiintymisvarmuuden kehittämiseen

Valinnaisina opintojaksoina lukuvuoden aikana on tarjolla seuraavat opiskelua tukevat opintojaksot:

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakso (1–5 op) tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskeltavien asioiden lukemisessa ja omaksumisessa sekä opiskelutehtävien tekemisessä. Opintojakso tarjoaa työkaluja tekstien avaamiseen ja muistiinpainamiseen, kirjoitetun kielen hahmottamiseen ja kirjallisen tuottamiseen sekä niihin liittyviin pulmiin.

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakson valinnaiset osiot ovat:

Aika: 1.-3. jaksoilla
Paikka: Pääkampus, Rajakatu 35

Aikataulu

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakson ajoitus syksyllä 2018:

  • 1. jaksolla: Opiskelukirjoittaminen (2 op) 11.9 –23.10. tiistaisin klo 16-17.30
  • 2. jaksolla: Kielenhuollon kertaus (1 op) 30.10.–27.11. tiistaisin klo 16-17.30
    • Kielenhuollon kertaus -verkko-opintoina ja kontaktitentti
  • 2. jakson ajan: Opiskelukirjoittaminen kontakti/verkkototeutuksena
  • Lukiarviointi ti 18.9.2018 klo 16

keväällä 2019:

  • 3. jaksolla: Opiskelutekniikat (2 op)
  • 3.-4. jaksolla: Opiskelukirjoittaminen verkkototeutuksena (2 op)
  • 3.-4. jaksolla: Kielenhuollon kertaus (1 op) verkkototeutuksena sekä kontaktitentti
  • Lukiarviointi ti 29.1.2019

ZZCV2810 Varmuutta esiintymiseen (3 op) 4. jaksolla keväällä 2020
Opintojaksolla käsitellään psykologisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta jännittämistä, joka haittaa opiskelua ja sosiaalisia tilanteita. Esiintymisvarmuutta kehitetään erilaisten harjoitusten avulla.

Vastuuopettaja

vt. Heidi Hjerppe (Satu Liukko)
p. 040 350 6638

etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksoille normaaleina ilmoittautumisaikoina Asion kautta, lukiarviointiin sähköpostitse Sisko Riihiaholle.

Lisätietoja:
Sisko Riihiaho, p. 040 350 6641, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Lukiarviointi

Luki-arviointiin on mahdollisuus osallistua joko syyskauden tai kevätlukukauden alussa. Lukiarviointi mahdollistaa sinulle tilanteen tarkistukseen, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskelutehtävien tekemisessä tai jos sinulla on epäilty tai jo todettu vaikeus lukemisen ja kirjoittamisen alueella.

Arviointimenetelmänä käytetään Holopaisen ja muiden (2004) Lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille. Sen tulosten perusteella voidaan yhdessä koota opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitella tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne.