jamk.fi

Tsemppiä opintoihin

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakso (1–5 op) tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskeltavien asioiden lukemisessa ja omaksumisessa sekä opiskelutehtävien tekemisessä. Opintojakso tarjoaa työkaluja tekstien avaamiseen ja muistiinpainamiseen, kirjoitetun kielen hahmottamiseen ja kirjallisen tuottamiseen sekä niihin liittyviin pulmiin.

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakson valinnaiset osiot ovat:

Aika: syyslukukaudella syys-marraskuussa, keväällä tammi-maaliskuussa
Paikka: kontaktitunnit pääkampus, Rajakatu 35; verkkotyötilat Optimassa

Aikataulu

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakson ajoitus syksyllä 2019:

 • Opiskelukirjoittaminen kontakti/verkko (2 op) 10.9 –22.10. tiistaisin klo 16-17.30
 • Opiskelukirjoittaminen verkkototeutuksena (2 op) syys-marraskuussa
 • Kielenhuollon kertaus (1 op) 5.11.–3.12. tiistaisin klo 16-17.30
 • Kielenhuollon kertaus verkko-opintoina + kontaktitentti, loka-marraskuussa
 • Lukiarviointi ti 17.9.2019 klo 16

keväällä 2020:

 • Opiskelutekniikat kontakti/verkko (2 op) 21.1.-3.3.
 • Opiskelukirjoittaminen verkkototeutuksena (2 op) helmi-maaliskuussa
 • Kielenhuollon kertaus (1 op) verkkototeutuksena + kontaktitentti. helmi-maaliskuussa
 • Lukiarviointi ti 28.1.2020

ZZCV2810 Varmuutta esiintymiseen (3 op) 10.3.-28.4.2020.
Opintojaksolla käsitellään psykologisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta jännittämistä, joka haittaa opiskelua ja sosiaalisia tilanteita. Esiintymisvarmuutta kehitetään erilaisten harjoitusten avulla.

Vastuuopettaja

Satu Liukko
p. 040 350 6638

etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksoille normaaleina ilmoittautumisaikoina Asion kautta, lukiarviointiin sähköpostitse Sisko Riihiaholle.

Lisätietoja:
Sisko Riihiaho, p. 040 350 6641, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Lukiarviointi

Luki-arviointiin on mahdollisuus osallistua joko syyskauden tai kevätlukukauden alussa. Lukiarviointi mahdollistaa sinulle tilanteen tarkistukseen, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskelutehtävien tekemisessä tai jos sinulla on epäilty tai jo todettu vaikeus lukemisen ja kirjoittamisen alueella.

Arviointimenetelmänä käytetään Holopaisen ja muiden (2004) Lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille. Sen tulosten perusteella voidaan yhdessä koota opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitella tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne.

 • Lukiarviointi syksyllä ti 17.9.2019 klo 16
 • Lukiarviointi keväällä ti 28.1.2020

Ilmoittaudu lukiarviointiin sähköpostitse Sisko Riihiaholle p. 040 350 6641 (etunimi.sukunimi@jamk.fi).