jamk.fi

Opintojakson suorittaminen

On tärkeää, että osallistut opintojakson ensimmäiselle kontaktikerralle, sillä silloin käydään läpi opintojakson tavoitteet, sisältö, erilaiset suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet ja arviointiperusteet. Ensimmäisellä kontaktikerralla sovitaan myös mahdollisen tentin ajankohta sekä ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla ko. asiat käydään läpi opettajan määrittelemällä tavalla.

Sinun tulee noudattaa suoritusten uusinnassa ensimmäisellä kontaktikerralla sovittuja menettelyjä. Perustellusta syystä (sairaus tai muu vaikea elämäntilanne) voit sopia opettajan kanssa opintojakson suorittamisesta poikkeavassa aikataulussa. Opintojakso tulee myös siinä tapauksessa suorittaa viimeistään kahden lukukauden kuluessa opintojakson alkamisesta.

Poikkeuksen muodostavat opinnäytetyö ja harjoittelu sekä usealla lukukaudella toteutettavat opintojaksot. Mikäli opintojakso jää kesken, sinun on aloitettava se uudelleen seuraavana lukuvuonna. (ks. Tutkintosääntö, pdf)

Opintopisteitä ei kerry samansisältöisten opintojaksojen päällekkäisestä suorittamisesta.