jamk.fi

Opinnäytetyön lomakkeet

Opinnäytetyön aloittaminen

Opinnäytetyön aihe-ehdotus

Opinnäytetyön aihe-ehdotus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä  Sähköinen asiointi –vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 2 Opintojen aikana.

Opinnäytetyösopimukset

Tutkimuslupa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita tai henkilökuntaa koskeviin tutkimushankkeisiin

Opinnäytetyön eteneminen

Opinnäytetyön etenemistä kuvataan seuraavassa kaaviossa (vaatii käyttäjätunnuksen).

Opinnäytetyön raportointi

Raportointiohje

Opinnäytetyön mallipohja (vaatii käyttäjätunnuksen)

Kyselyohjelmisto Webropolin käyttöohjeet löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii käyttäjätunnuksen).

Huom!

Opinnäytetyön kansilehti on uudistunut. Jos olet ehtinyt käyttää vanhaa kansilehteä, sinun ei tarvitse vaihtaa sitä uuteen. Vuodesta 2016 alkaen kaikki käyttävät uusittuja jamk.fi-mallipohjia.