jamk.fi

Opinnäytetyön lomakkeet

Opinnäytetyön aloittaminen

Opinnäytetyön aihe-ehdotus

Opinnäytetyön aihe-ehdotus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä  Sähköinen asiointi –vimpaimesta (vaatii kirjautumisen), kohdasta Lomakkeet -> 2 Opintojen aikana.

Opinnäytetyösopimukset

Tutkimuslupa (jamk.fi -sivustolla) Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita tai henkilökuntaa koskeviin tutkimushankkeisiin

Opinnäytetyön eteneminen

Opinnäytetyön etenemistä kuvataan seuraavassa kaaviossa (vaatii kirjautumisen).