jamk.fi

Ammattikorkeakoulututkintoa varten sinun on kirjoitettava opinnäytetyösi aihealueelta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttäsi alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kirjoitat siis kypsyysnäytteen suomeksi (ruotsiksi) riippumatta siitä, millä kielellä opinnäytetyösi kirjoitit tai mikä on ollut opiskelukielesi JAMKissa.

Mikäli koulusivistyskielesi (peruskoulu tai lukio) on muu kuin suomi (ruotsi) tai olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla, suoritat kypsyysnäytteen JAMKin tutkintosäännön mukaisesti suomen (ruotsin) kielellä tai osoitat perehtyneisyytesi alaan kirjallisella, tutkinto-ohjelmasi opiskelukielen mukaisella suorituksella (Tutkintosääntö, 19 §, pdf).

JAMKin käytänteet

Kypsyysnäytteen voit kirjoittaa, kun olet jättänyt opinnäytetyösi arvioitavaksi. Tehtävänanto liittyy opinnäytetyöhösi. Kypsyysnäytteen arvioivat opinnäytetyön ohjaaja ja kirjoituskielen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tietokoneella tutkinto-ohjelman tai koulutusalan määrittelemässä valvotussa tilaisuudessa. Katso kypsyysnäytteen prosessikaavio Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Kirjoitusaikaa on 2 h 15 min. Oheismateriaalia ei saa käyttää.

Lue kypsyysnäytteen kirjoitusohje (oppimateriaalit.jamk.fi -sivusto).

 

Ilmoittautuminen

Tarkista ilmoittautumis- ja kirjoittamiskäytänteet oman alasi ohjeista (vaatii kirjautumisen).

Arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Arviointikriteerit ovat seuraavat:

Sisältö

  • tiedotteen yleistajuisuus
  • tiedotteessa opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle
  • asiantunteva käsittely

Kieli

  • tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä)
  • käsittelyn johdonmukaisuus
  • hyvä asiatyyli ja selostava ote
  • virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.