jamk.fi

Harjoittelu

Mitä harjoittelu on?

Harjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Harjoittelu on työelämässä tapahtuvaa opiskelua, jolloin sinun on mahdollista soveltaa oppimaasi käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Koska harjoittelu on osa opintoja, sen on oltava suunniteltua ja ohjattua.

Ammattikorkeakouluharjoittelun kokonaislaajuus on koulutusalasta riippuen 30–120 opintopistettä. Harjoittelun kokonaiskestoksi muodostuu siten 20–80 työviikkoa (1 työviikko = 37,5 h). Kokopäiväisesti työskennellen se tarkoittaa 5–20 kuukauden työtä. Voit tehdä harjoittelun myös osissa ja eri työnantajien palveluksessa Suomessa tai ulkomailla.

Milloin voit lähteä harjoitteluun?

Opiskelijoita lähtee harjoitteluun ympäri vuoden eri aikoina, joten harjoittelusi aikataulu riippuu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Mitä sinun tulee tehdä?

Sinun tulee

  • miettiä, millainen harjoittelupaikka auttaa sinua ammatillisesti eteenpäin ja soveltuu omiin urasuunnitelmiisi
  • etsiä harjoittelupaikka (ks. ohjeet alla)
  • olla selvillä, miten harjoitteluprosessi etenee ja noudattaa sitä.

Millaisiin työtehtäviin?

Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää sinut ohjatusti tutkintosi kannalta keskeisiin työtehtäviin. Samalla opit analysoimaan työelämän kehittämiskohteita. Tehtävien tulee palvella sekä työnantajien tarpeita sekä omia oppimistavoitteitasi. Tarkempia tietoja harjoitteluun soveltuvista tehtävistä saat yksikkösi harjoitteluvastaavilta.

Miten hankit harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsiminen on pääsääntöisesti opiskelijan vastuulla ja aktiiviset yhteydenottosi työnantajiin auttavat hyvän paikan löytämisessä. Seuraa Elmo-opiskelijaintran Harjoittelu-sivustoa (vaatii kirjautumisen), jossa on harjoittelu-uutisia. Osa harjoittelupaikoista ilmoitetaan suoraan Jyväskylän ammattikorkeakoulun harjoitteluvastaavien kautta.

Muista myös SoMe-kanavat. Esimerkiksi LinkedInissä voit profiilin luomisen jälkeen ilmoittaa etsiväsi harjoittelupaikkaa. Linkedin on kansainvälinen maailman tunnetuin työnantajien käyttämä some-kanava osaajien etsintään.

Miksi ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan eli vaihtoon?

Ulkomailla opiskellessaan tai harjoitellessaan opiskelijat saavat omakohtaisia kokemuksia elämisen ja työskentelyn haasteista ja iloista vieraassa maassa ja kulttuurissa. Vaihto on myös mahtava mahdollisuus kehittää omaa ammatillista osaamista, henkilökohtaisia tietoja ja taitoja, perehtyä erilaisiin kieliin ja kulttuureihin sekä saada uusia ystäviä ja luoda maailmanlaajuisia verkostoja, joista voi valmistumisen jälkeen olla hyötyä työllistymisen kannalta.

Kuka harjoitteluasi ohjaa?

Harjoittelusi on ohjattua. Harjoittelusopimuksessa sinulle nimetään ohjaaja sekä työpaikalta että oppilaitoksesta. Ennen harjoittelua ammattikorkeakoulu tukee sinua mm. harjoittelupaikan hakemisessa sekä harjoittelutehtävien ja oppimistavoitteiden määrittelyssä. Harjoittelusi aikana työnantajan tulee ohjata ja perehdyttää sinua ammattialan erityispiirteisiin ja työtehtäviin. Olennainen osa harjoitteluasi on myös harjoittelupaikan työympäristöön ja kulttuuriin perehtyminen itseohjautuvasti. Tutustu harjoittelun ohjauksen kuvaukseen (pdf).

Miten teet harjoittelusopimuksen?

Harjoittelujaksoista kirjoitetaan työnantajan, harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun välinen harjoittelusopimus. Sinun tulee kirjata harjoittelua koskevat tiedot Asiossa ja tulostaa harjoittelusuunnitelma/sopimus, joka allekirjoitetaan.

Saatko harjoittelusta palkkaa?

Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Palkasta tai muista etuuksista sovit työnantajan kanssa. Mikäli harjoittelusta maksetaan palkkaa, teet työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen lisäksi työsopimuksen. Koska harjoittelu on osa opintoja, voit hakea opintotukea harjoitteluajalle. Tällöin harjoittelupalkan määrä vaikuttaa opintotukeen. Ulkomailla harjoitteluun on mahdollista hakea apurahaa ammattikorkeakoululta. Ohjeet apurahan hakemiseen löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen) tai kansainvälistymispalveluista.

Kuka korvaa harjoittelussa sattuneet tapaturmat?

Jos saat harjoittelusta palkkaa, on kyseessä työsuhde, ja kuulut harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Mikäli kyseessä ei ole työsuhde, kuulut ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Lue lisää

Miten toimit harjoittelun päättyessä?

Harjoittelujakson päättyessä käyt työpaikan esimiehesi kanssa kehityskeskustelun periaatteita noudattavan henkilökohtaisen palautekeskustelun. Laadit harjoittelustasi harjoitteluraportin.

Huolehdi, että saat harjoittelujaksosta harjoittelutyönantajalta työ- tai harjoittelutodistuksen.

Harjoittelussa koettua

Voit katsoa videon myös täältä »

Harjoittelun yhteyshenkilöt sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala

Blek Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407532091

Harjoittelun yhteyshenkilöt liiketalous ja matkailu

Svärd Erica

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504390821
Näytä lisää

Hynynen Piia

Koulutussihteeri, Education Secretary
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405591802
Näytä lisää

Miikkulainen Ilari

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358408429682

Kiviaho Niko

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358503865681
Näytä lisää
Tutkinnot:
MSc

Blinnikka Petra

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358405399185
Näytä lisää

Harjoittelun yhteyshenkilöt teknologia ja luonnonvara-ala

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Hukari Sirpa

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167526
Näytä lisää

Kakko Anneli

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358400719531
Näytä lisää

Franssila Tommi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405946847

Heinonen Ulla

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648

Korpinen Jussi

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358408250658
Näytä lisää
Tutkinnot:
DI