jamk.fi

Opiskelu-osiosta löydät kaiken sen tiedon, joka liittyy opiskelun käytänteisiin JAMKissa. Näitä asioita ovat mm. hyväksilukeminen, HOPS, harjoittelu, ilmoittautuminen, arviointi ja opinnäytetyö.

Opiskelu

Opintojen suunnittelu

Hyväksilukeminen ja HOPS

Lomakkeet

Sivulta löydät opinto-oikeutta, opintotukea, arviointia, hyväksilukemista, kesäopintoja, opinnäytetyötä ja valmistumista sekä opintojen järjestelyjä koskevia lomakkeita.

Harjoittelu

Mitä harjoittelu on? Milloin voin lähteä harjoitteluun? Miten hankin harjoittelupaikan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen täältä. Lisätietoja saat harjoitteluvastaavilta.

Opinnäytetyö AMK-opiskelijalle

Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen valitsemisesta. Sinun tulee tehdä työstäsi raportti JAMKin raportointiohjeen mukaisesti. Opinnäytetyön valmistuttua arkistoit ja julkaiset sen. Lopuksi kirjoitat vielä kypsyysnäytteen.

Työelämään orientoituminen

Sinulla on useita mahdollisuuksia tutustua tulevaan työelämääsi. Lue niistä lisää.

Yrittäjyyttä voi oppia

Voit opintojesi aikana kartuttaa yrittäjyysosaamistasi ja testata yritysideaasi. Yrittäjämäisesti toimiva henkilö ajattelee ja toimii luovasti, rohkeasti ja innovoivasti.

Opintojen ohjaus ja tuki

Sivulta löydät tietoa mm. esteettömyydestä, tsemppiä opintoihin -opintojaksoista sekä opiskelijatutortoiminnasta. Voit katsoa myös opintojen ohjaajien yhteystiedot.

Opintojakson suorittaminen

JAMKissa voit opiskella monipuolisesti. Opintojakso voi sisältää myös tentin. Osan opintojaksoista voit tehdä verkko-opintoina. Esimerkiksi harjoittelussa ja opinnäytetyössä voit kehittää yrittäjyys- ja kansainvälisyysosaamistasi. Voit suorittaa opintoja myös avoimen AMKin kautta.

Kansainvälistyminen opiskelussa

Kansainvälisyys on nykypäivää tulevasta ammatista ja toimenkuvasta riippumatta. Siksi JAMK tarjoaa opiskelijoilleen monia vaihtoehtoja kehittää kansainvälistä osaamistaan opintojen aikana. Lue lisää kansainvälistymisen mahdollisuuksista opintojen aikana täältä!